DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 43     <-- 43 -->        PDF

!87


Konačno ne mogu da još jednom ne spomenem bivšu
Ugarsku, koja bi nam u mnogome mogla služiti uzorom.
Mi se povodim.o za dalekim idealima naprednih šuma Njemačke,
od kojih neke već im.adu rezultat opažanja jednog
stoljeća, premda su nam šume bivše Ugarske i po svojem
položaju i po napretku gospodarstva mnogo bliže. Ondje
se tek od 15—20 godina gospodari intenzivnije, a napredak
je za to vrijeme vrlo velik. A kome se ima zahvaliti
taj napredak? Njihovim šumarima. Nasljedovanja je vrijedno
ono oduševljenje, kojim prianjaju uz svoju struku, ona energija
kojom su prvi muževi šumarski nastojali dostići napredno
inozemstvo, ali i ono razumijevanje faktora, koji
imaju odlučnu riječ kod investicija i izdataka za šumarstvo.


Poznato je oduševljenje peštanskog parlamenta, kada
je bilo govora o šumarstvu; sve stranke bez razlike nisu
tajile simpatija i razumijevanja za važnost te struke. A tko
ih je za to predobio j oduševio? Njihovi šumari.


Eto, neka nam to bude putokaz!


(Nastavit će se.)


Osobne vijesti.


Imenovanja. Ukazom od 15. juna 1919. postavilo je Njegovo
Veličanstvo Kralj kr. šunirske savjetnike Augusta Ružičku, Dragutina
Polačeka i kr, zem, šumarskog nadzornika L razreda Bogoslava
K osovi ća, za kr. šumarske nadsavjetnike kod upave državnih
šuma u Hrvatskoj i Slavoniji u VI. činovnom razredu, kr. zem.
šumar, nadzornika L razreda Stevu P e 1 r o v 1 ć a za kr. zem, šumarskog
savjetnika u VI. činovnom razredu. Ministar šuma i rudnika imenovao
je kotarskog šumara kod L banske imovne općine Svetozara j agr o-
V i ć a, i vlestelinske šumare Gjuru S t r a p aj e v i ć a, te Stjepana K o p f a
privremenim šumarskim inžinjerima u IX. činovnim razredu kod uprave
državnih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji; nadalje imenovo je priv
reniemm šumars^^ pristavima u X.´ cinoTOom razred u


s´a´susfavnIm´´´´Eenvffi
opčine ]urja Petraka , šumarskog vježbenika od gradiške imovne
općine Branka Rukavinu, zatim apsolvente šumarske akademije
Vidoja Mibaldži ča Branka Deretu, Milana Vučkovića i Gjuru
Sokčeviča; Stjepan Debrecin imenovan je privremenim šumarsko
računarskim vježbenikom kod nadšumarskog ureda u Vinkovcima.*


Umro. Dne 25. maja o. g, umro je u Zagrebu nakon duge
bolesti ing. Gjuro Cesarić kr. zemaljski šumarski nadzornik u


52. godini života svoga. Pokojnik se rodio u Petrinji^ a šumarske
* Osobne vijesfi iz Bosne stigle su nam pri zaključku lista, te ćemo ih
uvrstiti u naredni broj.