DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 54     <-- 54 -->        PDF
Osobnë vijesti.


Novi ministar za šumarstvo i rudarstvo. Bivši ministar za
šumarstvo i rudarstvo Dr. Mehmed Spaho demisionirao je, a novim
mhvstrom imenovan je Pavao D. Marinković.


Povratili se iz šumarske službe u Ugarskoj : G. D a m j a n
Muždeka i Milan Marinović, kr. šum. inžiniri, te Žarko
Miletić i Vladimir Ciganović, kr. šum. inž. pristavi povratili
su se iz Ugarske, gdje su bili u drž. šumarskoj službi.


Šumarsko osoblje kod kr. šum. ravnateljstva u Zagrebu.


Upravitelj ureda: Dragutin Polaček kr. šum. savjetnik. Kr. šum. savjetnici
: Ivan Krajnjak, Albreht Rosmanith, Gjuro Marton, Emil Kundrat,
Carmelo Zajc, Vilim Pere; kr. šum. nadinžiniri: August Stripszky,
Amadeus Munteanu; kr. šum. inžiniri: Petar Petrovič, Mirko Meda-´
ković, kr. šum. inž. pristavi : Vladimir Ciganović, Krešimir Katić.


Kr. šum. računovodstvo : Mihajlo Križan, kr. račun, nadsavjetnik,
Ivan Jerbić, kr. račun, savjetnik, Viktor Eisenhuth, kr. rač. revident.
Šum. oficiali: Petar Miljuš, Luka Lisac, Petar Micić, Stjepan
Sučević, Rade Kondić.
Nađlugari: Stjepan Batoničkin, Jovan Bjelić; lugari: Andrija
Marković, Vjekoslav Starčević."


Upravitelji područnih šumarija: Mrkopalj: Petar Grahovac,
š. inž. pristav, Draganac: Žarko Miletić š. inž. pristav, Fužine:
Milan Marinović š. inž., Kostajnica: Stjepan Bevelaqua š. inž.,
Glina: Ilija Slijepčević š. i., Vojnić: Edo Steller š. i., S okolo
vac: Teodor Budisavljević š. i, Ivanjska: Mihajlo Finke š. i.,
Novi: Ivan Zwickeldorfer št i., Ravna gora: Milan Majnarić š. i.
pristav, Jasenak: Teodor Španović š. i. p., Ru je vac: Miloš Er
vaćanin š. i. p., Ivanovoselo: Andrija Koprič ml, š. i. p., Pitomaca:
Makso Brausil š. savjelnik, Ogulin, Kalje i Vranovina nepopunjeno.


Umro. Dne 11. travnja o. g. umro je u Zagrebu kr. zem. šumarski
nadzornik I. r. Ante Kern, bivši urednik Šumarskog lista te
bivši tajnik Hrv. slav, šum. društva. O vrijednom pokojniku donijet
ćemo opširnije u drugom broju.


Društvene vijesti.


Literarnoj zakladi priposlao je gosp. Srećko Mayer kr. šumarski
nadpovjerenik u Zagrebu 50 (pedeset) kruna.


Za vijenac blagopokojnom drugu Anti Kernu darovali su :
Marino de Bona 25 K, A. Koprić 20 K, L. Lajer 10 K, A. Jovanovac
10 K, Dr. V. Vučković 50 K, Lj. Szentgyorgyi 50 K, M. Gjureković
20 K, J. Majnarić 25 K, E. Tordony 20 K, A. Ružićka 20 K, P. Vuković
10 K, S. Mayer 25 K, Rajković 4 K. Trošak za vijenac iznosio
je 169 K 32 f, a višak od 144 K 68 fil. darovanje literarnoj zakladi.


Zapisnik o odborskoj sjednici hrv. slav. šum. društva,
koja je obdržavana dne 29. prosinca 1918. u 4 sata po podne u
šum. domu u Zagrebu.