DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 27     <-- 27 -->        PDF
89


. Evolucija našeg šumarstva.


Piše M. Marlnović kr. šum. inženjer.


Topovi su zamuknuli, a duše naroda izmoždanih dugim
ratnim patnjama zadrhtale su od dodira lahkog povjetarca,
koji je na svojim krilima nosio dah slobode i jednakosti. I
tihi zavjetarac pretvorio se u strahotni orkan u času, kada
su narodi, opojeni blizinom demokraktskih ideja podigli
ogromna pleća, da otresu sa sebe sve, što ih je do sada
pritiskalo.


Kulturni radnici svih naroda pregnuli su, da svojim
narodima osiguraju ljepšu i vedriju budućnost. Dok političari
nastoje, da pred svjetskim forumom dokažu opravdanost
novih granica svoje domovine, dotle su stručnjaci
svih struka napeli sve sile, da se još za vremena stvore
veliki programi novog rada, koji će osigurnim korakom
krenuti određenom cilju. Sada ne smije biti više krzmanja
ni kolebanja; svakome mora biti sveta dužnost: što intenzivniji
rad. Svatko mora nastojati, da se sve sile ujedine, a
sve snage napnu do skrajnjih granica. Samo na taj način
moći će se ratom zadane rane što prije izliječiti.


U tom radu čeka važna zadaća šumarstvo kao jednu
od najodličnijih grana narodne proizvodnje, koja je u stanju
svojim raznolikim proizvodima mnogo doprinijeti, da se
rasklimana valuta popravi.


O tom radu našega šumarstva nismo mnogo čuli ni
čitali. U našem novinstvu našao se doduše po gdjekoji
članak i o toj važnoj grani našeg gospodarstva, no to je
sve malo, tako reći ništa. Danas, kada Šume, koje nazivamo
našima, zauzimaju ogromnu površinu od 7,274.571 ha t. j .
32´3% cijele površine Jugoslavije? postaje pitanje šumarstva
tako važnim, da bi o njemu trebalo raspravljati u anketama,
pisati rasprave i študije ne samo u stručnim, nego i u
gospodarsko-ekonomskim i političkim listovima, da se iz
svega toga iskristalizuje mnijenje, koje bi imalo biti direktivom
ovim važnim odredbama i zakonskim osnovama, koje
će čitavo to naše šumarstvo postaviti na nove temelje.


Ovdje će biti govora o nekim reformama i institucijama,
koje treba bezuvjetno provesti, da se naše šumarstvo svrne
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 28     <-- 28 -->        PDF

u modernu, naprednu kolotečinu, a o kojima još nije ni
govora bilo u spomenutim člancima naših listova.


*>´


1. Birokratizam.
Kod nas je zavladao novi duh, no samo iz vana;
iznutra je ostalo sve, kako je i prije bilo. U čitavom javnom
životu opaža se neko mrtvilo, apatija, zasićenost i umornost
pa je li čudo, da se to sve odrazuje i u šumarstvu? Tome
je lezuvjetno kriv dugi rat, koji je uništio živote, pokopao
ambicije, prenapeo živce, pod noge bacio prastare zasade o moralu
i poštenju, ali je sukrivac tome i onaj austro-madžarski
odgoj, koji je činovnika uzgajao za šablonu, konzekventno
uništujući u njemu svaku samostalnu misao i čineći iz njega
prostu mašinu, stroj bez misli, želja i osjećaja. Je li onda
čudo, da taj stroj ni sada, kada je oslobođen, nije u stanju
da nešto samostalnoga stvori, očekujući još uvijek, da ga
netko navuče? Sada, kada je sve kao probuđeno, pa poput
bolesnika u zagušljivoj atmosferi uske sobice teži za svježim
zrakom; kada je nestalo za par sati svega onoga, što je
kroz vjekove bilo od naših pojmova neodjelivo ; kada se na
na svakom koraku susrećemo s idejama i praksom zapadne
demokracije — u našim uredima još uvijek vlada ogavni
duh prastarog birokratizma, još je uvijek alfa i omega svega


— šablona. Suvišno je i spominjati, da se oboje protivi i
samom pojmu šumarstva. Majka priroda, koja stvara divno
polje šumareva rada, velike i prostrane šume, ne poznaje
sputanosti ni šablone. A mi šumari možemo pokazivati
uspješan rad samo u toliko, u koliko se znademo u našem
radu prilagoditi i približiti prirodi. Zato i nema birokratskošablonska
uprava uspjeha, jer je protuprirodna, nenaravna.
Tim više mora je nestati danas, kada ju isključuje napredni
duh vremena. Prvi je uslov napretka našeg šumarstva, da
se iz uprave istisne svaki trag birokratizma, a uvede uredovanje,
koje je u suglasju s duhom vremena.
Osnov naprednog uredovanja je izvan svake sumnje
proširenje djelokruga pojedinih upravnih organa. Danas je
šumar sputan ; djelokrug mu je do smiješnosti u kontrastu
s naobrazbom. Akademski školovan, mora za svaku sitnicu
tražiti dozvolu predpostavljenih oblasti. Ove opet za svaku
malekost moraju izašiljati centralne organe i saslušati mnijenje
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 29     <-- 29 -->        PDF

trojice četvorice činovnika prije nego stvore odluku, koja
često puta dođe — prekasno. Uslijed toga što nema djelokruga
nema naravno ni prave odgovornosti, jer se za sve
nađe formula u labirintu propisa i pravila, koja se dadu
navlačiti prema potrebi. . -.´ ´


Svatko gleda, da se ogradi kineskim zidom svoje uske
odgovornosti i preko toga ni makac, jer ambicija je stvar
nepoznata ali i nezahvalna. Ta jednako se nagrađuje onaj
tko radi dan i noć kao i onaj, koji radi samo toliko, koliko je
potrebno, da ga ne otpuste. Zato svako nastoji udovoljiti formalnosti
službovnih propisa i ne pitajući se, je li njegovo djelovanje
korisno ili ne. Glavno je, da se uzmogne reći prema gore;
tako je propisano, a prema dolje: tako je zapovjeđeno.


. Oslododi bože, da si koji organ bio viši ili manji,
dozvoli makar i najmanju malenkost, koja nije pred tridesetak
godina predviđena, pa zato nema za nju direktnih
propisa ; svoju liberalnost plaća u najboljem slučaju globom,
ako ga ne zahvati slučajno i karnosna istraga. Zato i sastoji
čitavo umijeće današnjeg uredovanja u vještini, kojom znade
dotičnik svoja djela dovađati u sklad s raznim propisima i
naredbama Za to je vještijem dozvoljeno mnogo toga,- za
što manje vješt ne bi našao opravdanja osim dakako, ako
ima osobitih sveza, jer takovima je naravno mnogo toga
dozvoljeno, za što bi drugi lahko nastradao.


Dokle vodi birokratizam i tjesnogrudnost, navest ću
primjer iz vlastite prakse*.


U zabitom seocu, gdje osim popa i učitelja nema tako
reći pismena čovjeka, kupuje nova tvrtka primitivno uređenu
pilanu i uredi modernu na turbine. Pošto se svuda uvodi
električna rasvjeta, ponudi upravitelj pilane tamošnjem šumaru,
da će uz malu odštetu uvesti istu i u njegov stan.
Budući da je selo kojih. 50 kim od pošte i željeznice, a
isti posao na pilani već u toku, šumar nabavlja električni
uređaj za vlastiti novac, daje uvesti rasvjetu u državni stan
i predlaže na naknadno odobrenje minimalni proračun od
par kruna; ostalo pokriva sam veseo, da će u pustinji
trpeći kroz mjesece nestašicu svijeća i petroleja, konačno
doći do moderne rasvjete. Na njegovo najveće začudenje
stiže iznimno brzi odgovor, da se uvedenje električne rasvjete
ne prihvaća, a upravitelj šumarije imade uređenje navlastiti


* U Ugarskoj. Op. ur.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 30     <-- 30 -->        PDF

trošak ukloniti iz stana. Birokratski predstojnik ureda nije
zapeo o trošak, ta taj je bio minimalan! ali u svojoj tjesnogrudnosti
nije mogao pregoriti, što upravitelj nije troškovnik
unaprijed predložio, pa se je tako ogriješio o formalnost. A
da je pravilno postupao, radi loših prometnih prilika i kompliciranog
„Dienstwega", mogao bi čekati mjesece, kada bi
konačno došao centralni činovnik da stvar ispita, a čitav bi
proces stajao državu za sto—dvjesta kruna više.


Drugi slučaj. Uslijed nastalih okolnosti mora se žurno
provesti neka mala promjena u razdijeljenu šumarijske zgrade,
imadu se probiti nova vrata, što h, rječju imade se obaviti
posao od nekih 150—200 K. Bez obzira na to, da se je
vođa graditeljstva o žurnoj potrebi toga posla vani na Šumariji
već osvjedočio, putuje velik svezak spisa i planova
ministrastvu, jer ured nije u toj stvari kompetentan. Mladi
referent, koji dotične zgrade i ne pozna, ispituje stvar i
hvala njegovom dobrom raspoloženju, predlaže na potpis.
Za tri mjesaca stiže odobrenje i posao se obavi. Za dulje
ili kraće vrijeme (katkada i nakon godinu—dvije dana)
putuju opet prijašnji spisi, samo pomnožani ministarstvu, da
odredi pohvalbu. Prijašnji referent udara na spis jednu od
šablona, redovito pak onu, neka ured u toj stvari odluči u
vlastitom djelokrugu. Sada šalje ured jednog od neinteresiranih
činovnika, s kojim redovito putuje (po drugi put) i
vođa graditeljstva, da gradnju ispituju. Konačno putuje i po
treći put (sada već snažan) svezak spisa ministarstvu, praćen
pohvalbenim zapisnikom i posebnim predlogom pohvalbenog
povjerenika — dakako sve na ministarskom papiru. I po
treći put dolazi sve pred onoga referenta, koji konstatira, da
da je spis već zrio za ad acta time, što dozvoljuje, da se
eventualni suvišak briše (sada nakon tri četiri godine kada
je već na koncu prve godine eo ipso prestao!) i graditelju
dade apsolutorij. I čitava ta komedija i veliki trošak radi
150—200 K! I. t. d. moglo bi se duljiti, primjerom, tisuće
i tisuće, jedan eklatantni ji od drugogo, ali čemu? Sve je to
i predobro poznato, tko je imao prilike, da se izbliza osvjedoči
o brzini i praktičnosti beamterskog uredovanja. Mora
se priznati, da je težak prijelaz na moderno uredovanje
naročito starijim činovnicima, koji su odgojeni u onom
austro-vojničkom duhu, kojemu je kod rješavanja spisa bila
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 31     <-- 31 -->        PDF

prva i najglavnija stvar formalnost, koji je na prste mjerio
razmak naslova i redova. Ali sve badava, moderna evolucija
ruši svaki konzervatizam i reakcionarstvo bez obzira
na žrtve. Ona će i u šumarstvo uvesti brzu i praktičnu
metodu uredovanja, koja, gdje može i mimoilazi akte. Uvađanje
posla u vlastitoj režiji zahtijeva okretnost, gipkost,
momentanu odluku za iskorišćenje tržišta i brzinu uredovanja,
koja je nemoguća kraj "današnjih birokratskih okova.


Spomenuto proširenje djelokruga pojedinih upravnih


organa dizat će njihovu samosvijest i samostalnost. Kada se


ne bude moralo za svaku sitnicu tražiti dozvola ureda ili


ministarstva, kada bude upravitelj šumarije ili predstojnik


ureda osjećao i sav teret odgovornosti za svoje odluke,


onda će prije nego li ih izda dobro promisliti znajući, da


za svoje čine nema drugog opravdanja, već svoju stručnu


spremnu i svoju savjest.


Širok djelokrug involvira uNsebi zahtjev, da se uredovanje
osnuje na povjerenju, a ne na kontroli. Sadašnja
kontrola je podreda za akademski naobražena čovjeka,
sama sebe isključuje. Ako je netko nepošten, onda će kraj
raznoličnosti i opsežnosti šumske manipulacije kraj svih
kontrola naći načina, kako će oštetiti svog sluzbodavca, a
pošten će ostati takav, bila kontrola ili ne, jer pošten čovjek
odstaje takav uslijed, odgoja i etičkih ideja, koje on
usvaja, a ne samo iz straha pred kaznom. Pošten dakle ne
treba kontrole, nego nepošten, a lupežima nije ni onako
mjesto u državnoj službi, nego u tamnici.


Osim osobnog poštenja, uredovne prisege, strogih od


redaba, koje se imadu izdati za one, koji se u službi zaborave,


ima još nešto, što će šumara podstrekavati na rad, a to je


ljubav njegova prema lijepoj zelenoj struci, Malo je struka,


koje sadržavaju toliko raznolikosti poslova, toliko idealizma


i plemenitosti, kao šumarska. Šumar uzgaja s najvećim


altruizmom šumu na kršu znajući, da ne samo ne će uživati


plod svoga rada, nego da ga često ne će ni vidjeti, jer on


radi za potomstvo. Kad umoran svagdanjim brigama i


uredskim poslom izilazi u šumu, u njezinoj tišini, raznoli


kosti njezinih boja, u svježem zraku, uznesen pijevom ptica,


romatičnosti njezinih brdina, potoka i gudura, zaboravlja on


na sve, što ga tišti i nalazi okrepe i odmora razdraženim


ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 32     <-- 32 -->        PDF

živcima i stiče novu snagu za rad. Samo dajte mu prilike,
da doista bude šumar, jer danas to nije. Dane i nedjelje
sjedi on zguren nad stolom, pravi šablonska kilometricka
zvješća o svemu i svačemu, piše duge iskaze, vodi bezbroj
dnevnika i zapisnika, obračunava hiljade šumskih kvarova
često u svoti od par filira, vodi kompliciranu manipulaciju
s novcem i od svega toga jedva dospijeva dva tri put na
mjesec, da doista bude Šnmar. A u šumi se obavljaju kulture,
prorede, siječe se šuma, grade se ceste, mostovi željeznice,
svuda vrije, kipi — a sve pod nadzorom često
puta strukovno slabo obraženog podčinovnika. A on upravitelj,
vođa svega toga ? — u pisarni riješava akte.


Da se stručne sile uzmognu što bolje izrabiti, naročito
danas, kada podjelba posala mora biti prva stvar, moraju
se iz šumsko-tehničke službe elimirati svi poslovi, koji nisu
strogo stručni. Uz to bi se imali svi poslovi, za koje ne
treba tehnička naobrazba, prepustiti jeftinijim namještenicima
s manjom naobrazbom. U praktičnom gospodarstvu ne bi
se smjelo dogoditi, da se čilog zdravog šum. tehničara
zatvori za čitav život u blagajnu ili računovodstvo, kada za
taj posao ne treba visokoškolska, a još manje tehnička
naobrazba. Isto bi se tako imalo odijeliti od upravitelja
šumarije baratanje s novcem, mjesto čega bi se mogao
uvesti chequovni promet, terminske plaćanje po blagajnicima,
za koje bi ´dobro došli n. pr. inteligentni invalidi itd. Šablonske
poslove u pisarnama mogli bi sasvim lijepo obavljati
podčinovnici s lugarskom školom. Isti bi mogli obavljati i
šablonske vanjske poslove, za koje je tehničar — šumar
preskup kao n. pr. veće konsiguiranje u manje vrijednim
sastojinama, mjerenja prsnih promjera za osnovku procjena
itd. Kraj današnjih šumarija s velikim teritorijem i silnim
pisarničkim poslom nemoguće je svako intenzivnije gospodarenje.


Da se provede racionalna podjelba posala i sve snage
prema svojoj naobrazbi uzmognu izrabiti, trebalo bi i u
našem šumarstvu osnovati stalež podčinovnika, koji bi po
svojoj spremi odgovarali austrijskim i češkim Forsterima.
Oni bi preuzeli spomenute pisarničke poslove, a u vanjskim
poslovima upravu manjih šumarija i nadzor nad nekoliko
lugara, kao i obavljanje šablonskih vanjskih poslova. Više
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 33     <-- 33 -->        PDF

.5


Qfako^vih Fôrstera padalo bi pod nadzer šumskog tehničara,koji
bi u tom slučaju imao prilike, da svu svoju snagu
posveti lih strogo šumsko — tehničkim poslovima. Kada bi
se to provelo, ne samo da ne bi sadašnje šumarije, kap
teritorij budućeg djelovanja šumskog tehničara bile prevelike,
nego bi se njihova površina mogla mjestimice dobrano
proširiti,


2. Stručna izobrazba.
Stranac, koji je čuo o šumama Hrvatske i Slavonije,
teško bi mogao vjerovati, da ta zemlja, koja je imala do
2 5 jutara milijuna šuma, i posjedovalo je najviši šumarski
zavod, nije imala ni jedne jedine lugarnice.


Lugari rekrutirali su se ; redovito iz seljaka, kojima je
sva prednaobrazba sastojala u tome, da .su znali čitati i
pisati.* Oni su redovito proveli neko vrijeme u pisarni,
zamjenjivali kojeg lugara, a onda su polagali ispit. Ta i
naš zakon ne traži drugo od lugara; nego da je navršio


20. godinu, da bude neporočna vladanja i položi lugarski ispit.
Kako se je onda moglo očekivati, da ti ljudi budu
prava potpora šumarima u izvršavanju šumsko-tehničke službe?
Kakove su se nade mogle polagati u intenzivnije gospodarenje,
kod kojega pomoćno osoblje ne samo pomaže, nego
i samostalno radi? Nije čudo, da smo mi u većini slučajeva
imali dobre čuvare šuma, ali nismo imali dovoljno naobraženo
pomoćno osoblje. Lugari, koji su imali ambicije,
usvojili su uz dobro vodstvo nakon dulje prakse stanovitu
spretnost, ali samo u onim poslovima, s kojima su se bavili.
Više se od njih nije moglo zahtjevati kraj spomenute stručne
„naobrazbe."
A sada ne preostaje drugo, nego baciti u zaborav ono
što je bilo, pa odlučiti, da u novoj našoj mladoj državi sve,
ali sve drukčije bude. U mnogočemu, a naročito u šumarstvu
mora nastati tabula rasa, na kojoj će se ove iznova sagraditi.
Naravno, da pod tim ne mislimo na nenaravne skokove;
promjene moraju nastati mirnom, ali radikalnom evolucijom.
U spomenutom pitanju bit ćemo momentano zadovoljni, ako
se otvore šestmjesečni lugarski tečajevi, da se neophodno


Osim.malih iznimaka, koji su svršili privatni tečaj.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 34     <-- 34 -->        PDF

m


potrebite praznine popune, no u najbližoj budućnosti imadu
se osnovati lugarnice i to barem dvije.


Za izobrazbu gore spomenutih tehničarskih podčinovnika
ili Fôrstera mogao bi se osnovati jednogodišnji tečaj na
kojoj lugarnici, ali u istu svrhu dobro bi došla i šumarska
škola u Sarajevu, na kojoj bi se uz postojeću školu osnovala
i lugarnica, koja bi davala lugare za brdske, četinjave šume.


Momentano mogla bi se stvar riješiti i na taj način, da
bi se između sadašnjeg lugarskog osoblja. one, koji uslijed
svoje školske i svestrane stručne naobrazbe to zaslužuju,
pripustilo eventualno posebnom kratkom tečaju i ispitu, koji
bi ih osposobio za samostalno vođenje manjih, lakših šumarija.


Za njih bi trebalo osnovati posebne plaćevne stepene,
koji bi odgovarali plaći XI dotično X. razreda.


Tako bi mogli malo po malo rješavati problem decentralizacije
šumarske uprave, a šumskim tehničarima
davati postepeno djelokrug, koji im po naobrazbi i pripada.


Što se pak šumarske naobrazbe tiče, pokazuje duh
vremena, da bi se i ona imala podvrći nekim promjenama.
U sadanju, pretežno teoretsku nastavu, moralo bi se uvesti
više praktične, da prijelaz od knjige u život ne bude tako
težak. Svi se sjećamo, kako smo se osjećali u praksi, kada
smo nakon svršenog študija u život stupili. Koliko je toga
bilo, što smo kroz 8 semestara učili, a nikada nam nije
trebalo niti će nam trebati, a koliko je opet toga bilo, što
smo u životu svaki čas trebali, a u školi nismo o tome
tako reći ni čuli. Danas, kada se toliko toga čita i piše o
reformama srednjih i drugih škola, ne bi škodilo, kada bi
se profesori naše akademije, koji su za to u prvom redu
zvani, i s tim pitanjem pozabavili.


Jedno je međutim već sada jasno, da će se u buduće
morati posvetiti velika pažnja nacionalnoj ekonomiji i s njom
skopčanim znanostima, da učenjem tih disciplina šumari
usvoje što više kritike, te se već u školi nauče samostalno
misliti i otvorenim očima gledati svijet, a znanje da im bude
svestrano. Samo na taj način moći će se šumari oduprijet
presizanju drugih struka, naročito pravničke, na vodeća mjesta.


Stručna naobrazba ne bi smjela prestati sa školom, nego
bi se morala nastaviti i u praksi. Zato bi se morala naročita
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 35     <-- 35 -->        PDF

ft


pažnja posvetiti tome, da se uzgajaju specijalisti šiljanjem
mladih sposobnih sila u naprednije inozemstvo, češće bi
trebalo priređivati ekskurzije u krajeve, gdje se već intenzivno
gospodari, koje bi se ekskurzije mogle spojiti s kratkim
tečajevima i predavanjima. Mnoga su pitanja intenzivnog
gospodarenja, kao jača proreda, naravno pošumljenje, gradnja
novih prometila itd. takove naravi, da će ih stručnjak pravo
razumjeti, njihovu opravdanost shvatiti i poprimiti ih, ako ih
u kratko prouči na mjestu, a ne iz dugih, suhoparnih rasprava.
Verba movent, exempla trahunt.


Novac uložen u te svrhe donijet će stostruke kamate.
U svemu tome očekujemo´ impuls od profesora naše
akademije no samo onda, ako nova država posveti veću
pažnju šumarskoj akademiji, sjedinivši je sa drugim gospodarskim
zavodima u samostalnu visoku školu. Samo onda,
kada se visoka šumarska škola oslobodi komičnog tutorstva
nestručnjaka,, kada se ugled i stanje, njezinih nastavnika podigne
na niveau ostalih sveučilišnih profesora, moći će i oni
sve svoje sile posvetiti ne samo odgoju šumarskog pomlatka,
nego i stvaranju naše šumarske literature, dizanju ugleda
našeg šumarstva pred inozemstvom i postati ona elita šumarske
struke, koja ih po zvanju i pozivu, a i po primjeru
drugih naroda u istinu ide.
Nema sumnje, da će se sada u novoj državi ostvariti i
davno iščekivani osnutak pokusne postaje, koja ima upotpuniti
visoku šumarsku školu i udariti osnovu našim šumarskim
znanstvenim istraživanjima. Jedno je´ međutim sigurno,
da će mlada država iz početka morati veću važnost polagati
na onakove investicije, koje će donositi brze kamate, pa bi
se moglo dogoditi, da se pitanje pokusne postaje još na
neko vrijeme odgodi.
Znajući, od kakove je važnosti to pitanje, šteta bi bila
za svaki čas odgađanja pa mislimo, da bi se našao izlaz,
da se postaja osnuje, a da mnogo ne stoji. Glavno je, da
imademo vanjska pokušališta, a centrala ne mora odmah biti
raskošno uređena građevina. Posao i uprava imala bi se
povjeriti stručnjaku, koji ne bi imao drugog posla, osim toga.
Njemu bi se za vanjske poslove od zgode do zgode mogli
pridijeliti štipendiste šum. akademičari, privremeni vježbenici
onog ureda, u čijem se području posao obavlja i t. d., a taj
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 36     <-- 36 -->        PDF

bi ured i plaćao osobne izdatke dodijeljenog osoblja i radničtva
za vrijeme tog posla u njegovom području, kao i
ograđivanje pokušališta.


Na taj način ne bi trebalo u državnom proračunu uzeti
posebnu veliku svotu za šum. pokusnu postaju, osim svote
za osobne izdatke upravitelja te postaje. Ostali troškovi razišli
bi se po proračunima pojedinih ureda, koji bi ih lahko
uvrstili u rediteljski proračun, kamo po naravi i spadaju, a
da za njih ne bi trebalo posebnu svotu prenumerirati.


Na taj bi način bez vike i velikih priprava došli do
različitih pokušališta, koja bi već pokazivala neki rezultat
onda, kada država bude u stanju, da uredi centralnu pokusnu
postaju onako i s onim troškom, kako je uređena kod drugih
naprednih naroda.


(Nastavit će se.)


Agrarna reforma i naše sume.


1. Neke misli o podržavljenju šuma, sadašnjih z. z.
(Obzirom na vinodolski kotar.)


Prigodom segregacije naših primorskih urbarskih općina
sa kr. državnom gospoštijom Vinodol, sve su ove općine
bez iznimno štetovale.


Prije segregacije zaprimili su pravoužitnici iz državnih
šuma faktičnu potrebu, dok nakon segregacije nije nijedna
vinodolska zem. zajednica u stanju, da namiri potrebe ovlaštenika
na građevnom ljesu i ogrijevu.


Spomenuti ću samo jedan primjer:


Pravoužitnici jedne područne urbarske općine zaprimili
su prije segregacije godišnje u ime građevnog ljesa 14 m3
i 2437 m3 ogrijeva. Segregacijom dopitane šume pokazuju
godišnji prirast od 650 m3, dakle za 1787 m3 manje od prije
segregacije doznačene i izračunane faktične potrebe.


Parnica između državnog erara i ove urbarske općine
vukla se je mnogo godina, a facit bio je: da je ova zem.
zajednica tu parnicu izgubila.


Svi dokazi i stručna mnijenja zastupnika urbarske općine
nisu koristila, i tako su ovlaštenici kroz više od 20 godina