DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 9     <-- 9 -->        PDF

dodir s bratskim društvima „Slovenskim šumarskim društvom"
i „Udruženjem srpskih šumara u Srbiji."


Nadalje se imaju promjeniti i mnoge druge ustanove
društvenih pravila, među kojima spominjem onu sadržanu u
§ 4., da se članovi dijele u redovite I. i II. razreda, koju
ustanovu ne poznaje danas nijedno društvo, po kojoj se
članovi dijele u razrede. Nije savremeno i demokratski, da
se članovi društva dijele u razrede, u kojima nemaju jednaka
prava i dnžnosti. Po postojećim društvenim pravilima članovi


II. razreda, a to su lugari, imaju pravo na skupštinu doći i
predloge stavljati, no nemaju prava glasa. Za članarinu bd
2 K godišnjih, dobivaju „Lugarski vijesnik" badava. Po novim
društvenim pravilima, imao bi se ovaj nesavremeni odnošaj
članova II. razr. prema društvu, drugačije udesiti i na
druge temelje staviti. Ja držim, da naše lugarsko osoblje ne
može za sebe stvoriti svoje posebno društvo, jer mu zato
manjka mnogo preduvjeta, ne samo materijalne, nego i intelektualne
naravi. U buduće lugari ostali bi pretplatnici „Lugarskog
vijesnika," koji bi se imao u posve drugom pravcu
uređivati, nego dosada. Tako bi se u „Lugar, vijesniku"
morali donašati lahko pisani članci iz drugih područja javnog
života, kao n. pr. o državi, njenom ustrojstvu, o općinskoj
samoupravi, o zdravstvu, o trgovini, o pojedinim poglavljima
nacijonalne ekonomije i t. d. a ne uvijek o hrastu, bukvi,
smreki i jeli.
Lugari, kao pretplatnici „Lug. vijesnika" i njihove udove
imaju prava i u buduće dobivati potporu iz društvene imovine,
a osim toga imala bi se promjeniti i pravila „Zaklade
za uzgoj djece šumarskih činovnika", iz koje bi u buduće
imala pravo dobiti potporu i djeca lugara, koja polaze srednje
i visoke škole i u naucima pokazuju odličan uspjeh.


Osim navedenih manjkavosti društvenih pravila, ima ih
još mnogo drugih, koje obzirom na vrijeme ne ću ovdje sve
isticati, nego mi je čast slavnoj skupštini staviti predlog, da
zaključi, neka novi upravni odbor izradi nacrt novih društvenih
pravila i predloži ga slijedećoj glavnoj skupštini na
prihvat.


Ovaj je predlog skupština jednoglasno prihvatila.
Clan Gašo Vac predlaže, neka se obzirom na nove
prilike, koje su nastale sjedinjenjem Jugoslavena . slobodnoj


$