DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Zato stavljam skupštini na prihvat slijedeće predloge:


1. Skupština odobrava postupak šumara iz Zagreba i
okolice, koji su u ime svih hrvatskih šumara po posebnom
izaslanstvu umolili gosp. povjerenika za narodno gospodarstvo,
da digne iz državne službe šumare madžarske narodnosti.
2. Skupština zaključuje, da se šumarsko društvo posebnom
obrazloženom predstavkom obrati na nadležne faktore
s molbom i zahtjevom, da se strani šumari, naročito oni,
koji su nam zbog širenja madžarštine u službi poznati, a još
su u službi, dignu iz službe. U koliko bi koji šumar stranac,
koji nije kompromitovan, ostao u službi, neka mu se promjeni
i dade rang iza onih domaćih šumara, koji su po vremenu
službovanja stariji, a bezrazložno su u unapređenju zaostali.
Član Gašo Vac spominje, da kod državne šumske uprave
imade još 23 Madžara a samo 14 Hrvata, a od Madžara
baš onih u višem činovnom razredu, pa kad su niži otišli,
neka .se i viši maknu.


Kod glasovanja primljeni su predloži člana Dra Petračića
jednoglasno.


Točka III. „Promjena društvenih pravila."


Kod ove točke dnevnog reda uzimlje riječ član Dr. Gjuro
Nenadić, te ističe, da su sadanja društvena pravila malo ne
20 godina stara. Od god. 1900. kada su društvena pravila
odobrena i na snagu stupila, mnogo se u našem životu promjenilo.
Prilike, pod kojima su postojeća društvena pravila
stvorena, danas su se iz. temelja pomjenile. Nestalo je za
uvijek onog ropskog doba i duha, pod kojim je naša staleška
svijest tlačena i ugnjetana bila, a mi šumari na žalost
više silom, nego li milom, upisivali smo se u naše društvo,
da jednoglasno svojim društvenim pokroviteljem biramo
bivšeg bana Kuhen-Hederwâry-a, čija će sramotna dvadesetgodišnja
tiranska vlada nad našim narodom ostati upisana
crnim slovima u povjesti našeg političkog života zadnjih
decenija.


Ne samo, da se točka 1. društvenih pravila „da se
društvo stavlja pod zaštitu doživotno izabranog pokrovitelja,""
nego i mnoge druge nesavremene ustanove iz društvenih
pravila imaju brisati i zamjeniti drugima, koje će sadanjim
prilikama i novom duhu vremena više odgovarati. Tako se
ima promjeniti i sadanje ime društva, stupivši pri tom u bliži