DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 66     <-- 66 -->        PDF

I


SADRŽAJ.


Strana


Izvješće i zapisnik o izvanrednoj glavnoj skupštini hrv.-slav. šumarskog
društva 1 — 17
O postupku pri izradbi novog šumskog zakona. Predavanje i predlog
Vilima Dojko vica kr. zem. šumarskog nadzornika um 18—26
Reorganizacija šumarstva. Predavanje i predlog Srećka Majera, kr. šumar.
^nadpovjerenika 26—35


Opažanja o prirodnom izlučivanju stabala u debljihske i vrijednosne
razrede u hrastovim, bukovim i borovim -sastojinama. Napisao
prof. Dr. Andrija Petračić 35—40


Na Bjelolasici. Napisao ; Zlatko Turkalj, kot. šumar . ..... . 40—44
Agrarna reforma i naše šume. Priopćio S. Majer , 44-54
Osobne vijesti: Imenovanja. — Umrli 54—56
Društvene vijesti: Dar literarnoj zakladi. — Zapisnik o odborskoj sjed


nici hrv.-slav. šumarskog društva, obdržavanoj 10 prosinca 1918 56—60
Zapisnik o odborskoj sjednici hrv.-slav. šumarskog društva, obdržavanoj
28. prosinca 1918 60—63


Šumarska nastava 63
Šumarsko-lovački kalendar 1919 63


Sadržaj „Lug. Vjesnika".


Obavijest. — Društvene i osobne vijesti : Nova uprava Šumarskog društva. Imenovanja.
Zaključni račun lugarske imovinske zaklade imovne općine ogulinske
u godini 1918


i


´