DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Točka V.
Eventualni predloži gg. odbornika.
Buduć predloga nije bilo, to je predsjedatelj zaključio sjednicu
time, da će se ovaj zapisnik ovjeroviti u slijedećoj sjednici.


Predsjedatelj: Tajnik: Bon
a v. r. Kern v. r.
Dr. Đuro Nenadić . Dragutin Trôtzer .


Šumarska nastava. *


Na kr. šumarskoj akademiji u Zagrebu upisano je u zimskom
semestru školske godine 1918./19. 187 slušača.


„Udruženje jugoslavenskih šumarskih akademičara u Zagrebu."
Klub šumarskih akademičara promjenio je svoje ime u
gornje ime. Predsjednikom udruženja izabran je za ovu godinu stud.
for. Roko Kovačević. Ujedno su promjenjene i neke točke bivših
pravila.


Šumarsko-lovački kalendar 1919.


može se dobiti kod profesora Nenadića, Zagreb, Starčevićev trg 17.


Cijena 6 kruna.


Honoriranje članaka.


Za članke (rasprave) i ine sastavke (vijesti i crtice) u Šumar
listu i Lug. vjestniku, plaća se u ime honorara po jednoj stranici


a) za izvorne sastavke 10 K;


b) za prevode 7 K; i


c) za prepisane stvari 4 K.


Povrh toga će se za one članke, koji su od osobite vrijednosti,
u koje je sastavljač morao uložiti puno truda, te koji su u strukovnom
i jezičnom pogledu tako dotjerani, da ih ne treba ništa, ili
veoma malo ispravljati, — na predlog urednika društvenog časopisa,
po društvenom upravljajućem odboru dopitati još posebna nagrada.


Uređuje prof. dr. Andrija Petračlć. Tiskara C. Albreht, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 66     <-- 66 -->        PDF

I


SADRŽAJ.


Strana


Izvješće i zapisnik o izvanrednoj glavnoj skupštini hrv.-slav. šumarskog
društva 1 — 17
O postupku pri izradbi novog šumskog zakona. Predavanje i predlog
Vilima Dojko vica kr. zem. šumarskog nadzornika um 18—26
Reorganizacija šumarstva. Predavanje i predlog Srećka Majera, kr. šumar.
^nadpovjerenika 26—35


Opažanja o prirodnom izlučivanju stabala u debljihske i vrijednosne
razrede u hrastovim, bukovim i borovim -sastojinama. Napisao
prof. Dr. Andrija Petračić 35—40


Na Bjelolasici. Napisao ; Zlatko Turkalj, kot. šumar . ..... . 40—44
Agrarna reforma i naše šume. Priopćio S. Majer , 44-54
Osobne vijesti: Imenovanja. — Umrli 54—56
Društvene vijesti: Dar literarnoj zakladi. — Zapisnik o odborskoj sjed


nici hrv.-slav. šumarskog društva, obdržavanoj 10 prosinca 1918 56—60
Zapisnik o odborskoj sjednici hrv.-slav. šumarskog društva, obdržavanoj
28. prosinca 1918 60—63


Šumarska nastava 63
Šumarsko-lovački kalendar 1919 63


Sadržaj „Lug. Vjesnika".


Obavijest. — Društvene i osobne vijesti : Nova uprava Šumarskog društva. Imenovanja.
Zaključni račun lugarske imovinske zaklade imovne općine ogulinske
u godini 1918


i


´