DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Točka V.
Eventualni predloži gg. odbornika.
Buduć predloga nije bilo, to je predsjedatelj zaključio sjednicu
time, da će se ovaj zapisnik ovjeroviti u slijedećoj sjednici.


Predsjedatelj: Tajnik: Bon
a v. r. Kern v. r.
Dr. Đuro Nenadić . Dragutin Trôtzer .


Šumarska nastava. *


Na kr. šumarskoj akademiji u Zagrebu upisano je u zimskom
semestru školske godine 1918./19. 187 slušača.


„Udruženje jugoslavenskih šumarskih akademičara u Zagrebu."
Klub šumarskih akademičara promjenio je svoje ime u
gornje ime. Predsjednikom udruženja izabran je za ovu godinu stud.
for. Roko Kovačević. Ujedno su promjenjene i neke točke bivših
pravila.


Šumarsko-lovački kalendar 1919.


može se dobiti kod profesora Nenadića, Zagreb, Starčevićev trg 17.


Cijena 6 kruna.


Honoriranje članaka.


Za članke (rasprave) i ine sastavke (vijesti i crtice) u Šumar
listu i Lug. vjestniku, plaća se u ime honorara po jednoj stranici


a) za izvorne sastavke 10 K;


b) za prevode 7 K; i


c) za prepisane stvari 4 K.


Povrh toga će se za one članke, koji su od osobite vrijednosti,
u koje je sastavljač morao uložiti puno truda, te koji su u strukovnom
i jezičnom pogledu tako dotjerani, da ih ne treba ništa, ili
veoma malo ispravljati, — na predlog urednika društvenog časopisa,
po društvenom upravljajućem odboru dopitati još posebna nagrada.


Uređuje prof. dr. Andrija Petračlć. Tiskara C. Albreht, Zagreb.