DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Za sutrašnju skupštinu su najavljeni, odnosno predloženi slijedeći
predloži.


a) Član g Josip Grunwal d ml. je brzojavno najavio predlog
glede osnutka lugarske škole.


b) Član g. Srećko Majer predložio je predavanje o programu
budućeg rada glede šumarstva u državi SHS. To predavanje sadržaje
i njeke predloge, koji ali nisu konkietizirani i stilizirani tako,
da bi bili sasvim jasni, nu razabire se ipak toliko, da stavlja predloge
o budućoj organizaciji šumske uprave u državi SHS ; zatim o
organizaciji šumarske nastave u savezu sa gospodarskom, rudarskom
i veterinarskom; te konačno o preustrojstvu šumarskog društva.


c) Član g. Gašo Vac je brzojavno najavio predloge: 1. glede
naziva šumarskog društva; 2. glede uređenja lugarskog pitanja kod
zem. zajednica i šumarija ; 3. glede preteriranja i proganjanja šumara
; te 4. glede obnove segregacia.


d) Član g. Stjepan Bevelaqua , poduprt po članu g. Nikoli
Pleš i predlaže, da se Narodno Vijeće i povjerenik za narodno go
spodarstvo umole, da se šumar, nadsavjetnik Emil Tordony, iz razloga
navedenih u obrazloženju predloga, stavi na raspolaganje
ugarskom ministarstvu za poljodjelstvo.


e) Član gosp. Nikola Pleš a stavio je u jednom podnesku 13
predloga, koji su ali tako omašni, da se ne mogu ovdje posebno
navesti.


f) Konačno član i odbornik gosp. Vilim Dojkovi ć najavljuje
predloge: O uređenju selskih pašnjaka, o ustanovljenju oficielnih
novčanih skrižaljki te o pozivu šumarskih skučnjaka u povjerenstvo
za agrarnu reformu.


Zaključeno je, da se sutrašnjoj skupštini predlože na pretres
predloži gg. Grunwalda, Majera i Dojkovića; zatim od predloga g.
Pleše samo oni, koji su prema preduzetnom prenumerivanju ozn čeni
sa brojevima 1—8, a od predloga g. Vaca oni pod 1. 2. i 4.;
dočim onaj pod 3., zatim ostalih 5 predloga g. Pleše, te ´ konačno
predlog g. Bevelaqua, da se ne iznesu pred Sfupšitnu i to iz slijedećih
razloga:


Predloži g. Pleše stoga ne, što se njeki tiču predmeta, koji su
već sadržani u objelodanjenom dnevnom redu, ili su istovjetni sa
predlozima drugih predlagača.


Predlog g. Vaca pod točkom 3. stoga ne, što on nije ničim
obrazložen i stoga postoji bojazan da se tiče osobnih stvari, koje
društvo niti je vlasno, a niti bi bilo kadro istražiti i prema njima
zauzeti stanovište.


Konačno predlog g. Bevelaqua stoga ne, što predlog sadržaje
razne tužbe, koje nisu dovoljno potkrepljene, a o kojima šumarsko
društvo prema § 3. pravila nije vlasno raspravljati i o njima
odlučivati.