DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Sretni smo, što se ispuniše najljepši ideali ujedinjenja
troimenog naroda Slovenaca, Hrvata i Srba u veliku i slobodnu
državu, te iz dubine zahvalne duše svoje kliče: „Živjelo
Njegovo Veličanstvo uzvišeni kralj Petar i Visočanstvo
regent Aleksander."


Ministrom za šume i rude imenovan je gospodin Dr.
Mehmed Spaho. — Time je ispunjeno jedno od najživljih
nastojanja, koje smo htjeli u današnjoj našoj izvanrednoj
skupštini posebno naglasiti. — Gojimo čvrstu nadu, da će
taj naš ministar u našoj novoj velikoj državi obzirnu´ upravu
uvesti, tako te ćemo moći u našoj struci svi s oduševljenjem
surađivati, pa će struka naša procvasti — postojeće naše
goljeti ozeleniti — nadamo se pouzdano, da će i stališki
naši odnošaji biti unapređeni ! Predlažem, da u tom smislu
pozdravimo gospodina ministra slijedećim brzojavom:


„Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo iz svoje izvanredne
skupštine svesrdno pozdravlja Vaše imenovanje ministrom,
posebnim za šume i rude, jer u istome vidi ostvarenim
jedno od najživljih svojih nastojanja. — Živa nam je želja,
da se pod Vašom upravom bude moglo sa našim šumama
racijonalno gospodariti, da će postojeće goljeti ozeleniti, te
da će se šumarski stališki odnošaji unaprijediti. U te svrhe
izvolite uvijek raspolagati svim silama ovoga šumarskog
društva." .


(Skupština je oba brzojavna pozdrava primila osobitim
oduševljenjem.)
-Konačno molim g. nadšumara Naglera, da bi izvolio
voditi zapisnik o današnjoj skupštini.
Prelazimo sada na:


1. točku dnevnoga reda „Izbor nove društvene uprave." ´
U smislu ustanova alineje 2. § 13. pravila ima se ponajprije
izabrati predsjedništvo, t. j . predsjednik — I. i II. podpredsjednik,
tajnik i blagajnik. Izbor će se po alineji 1. § 13.
obaviti pismenim glasovanjem..
Buduć sam uvjeren, da je u interesu društva potrebno,
da društveno predsjedništvo bude sasvim neodvisno od ikakovog
upliva šumarskog odsjeka, to u ime svoje i g. nadzornika
Kerna izjavljujem, da otklanjamo svaki ponovni izbor.


. U svrhu dogovora određujem stanku od 10 časaka. Za
skrutatore imenujem gg. Rudolfa Erny-a i Antuna Res-Koritića.