DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Društveno predsjedništvo nije tomu moglo udovoljiti s razloga,
što kratka odgoda nebi u tom pogledu ništa koristila, a odgoda
na dulje vremena nije bila dopustiva.


´ Medudim se je ipak sastao lijep broj članova, tako, da
se ova skupština može održati.


Prije prelaza na dnevni red, čast mi je skupštini izvjestiti,
cta su osim one gospode članova društvenog predsjedništva
i odbora, koja su nalazeći se u Zagrebu, mogla ustmeno
se dogovoriti, te koja su na temelju toga dogovora
položila svoje mandate, međutim i sva ostala gospoda položila
svoje mandate, tako da će današnja skupština imati izabrati
u cijelosti sasvim novu upravu.


Buduć se nadalje današnjoj skupštini neće podnijeti
izvješće tajnika o društvenom radu u kratkom razdoblju od
minule skupštine do danas, tô je meni dužnost da izvjestim
skupštinu, da je povodom historičkog dogođaja od 29. listopada
t. g., kada je hrvatski sabor prekinuo dosadašnje
državno-pravne veze sa kraljevinom Ugarskom i vlast prenjeo
na Narodno Vijeće SHS — odbor t održao izvanrednu
svečanu sjednicu na 9. studena t. g., u kojoj je Narodnom
Vijeću izrazio svoju neograničenu odanost i povjerenje, te u
ime narodnoga poreza votirao iznos od 3000 kruna.


Buduć da za taj izdatak ne ima pokrića u proračunu,
molim skupštinu da taj izdatak izvoli naknadno odobriti.
(Skupština odobrava jednoglasno odborov zaključak.)


U razvitku naše države SHS nastupio je među inim
i taj radosni i važni dogodaj, da je u Beogradu proglašena
jedinstvena država SHS na čitavom njihovom etnografskom
području, te da je kraljem te jedinstvene države proglašen
kralj Petar I., a regentom prijestolonasljednik princ Aleksander,
to držim, da govorim iz duše sviju prisutnih, ako predložim,
da se princregentu pošalje pozdrav slijedećeg sadržaja :


„Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo u Zagrebu na
svojoj izvanrednoj skupštini s iskrenom radošću pridružuje
se mnogobrojnim oduševljenim i srdačnim pozdravima, koji
bez prekida Vašem Visočanstvu stizavaju iz prostrane mlade
države Srba, Hrvata i Slovenaca u živoj nadi, da će šume
naše, koje su najljepši ukras naše mile otadžbine, pod mudrom
vladom Vašeg Visočanstva procvasti i vječno ostati;
snažno vrelo, iz kojeg će narod naš crpsti svoju snagu i moć.