DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 16     <-- 16 -->        PDF

u


će šumu.uništiti, ako se to odmah ne riješi. Mi smo pozvani
da se za buduća pokoljenja pobrinemo. Glavno je
da imamo drva, a kako ćemo drvo privatnom vlasniku prevesti,
sporedno je pitanje. Prigovara se, da ustav nije još riješen,
nu težnja je nas sviju da budemo ujedinjeni, pa ako
su financije, željeznice zajedničke, biti će i šume takove.
Tražimo, da uprava bude zajednička, jer u tom će biti naša
snaga i naša korist. Kao stručnjaci moramo učiniti našu
dužnost, a političari neka onda rade kako hoće. Ovi će već
i stručnjake za savjet tražiti.


Ćlan Ante Kern replicira, da šumar, društvo mora svaku
stvar dobro promisliti, a da mu se ne prigovori neznanje.
Danas govoriti o starim sistemima nije doba. Modificirajmo
predlog, da šumar, društvo traži podržavljanje šuma, a potankosti
neka se kasnije obave.


Clan Dr. Andrija Petračić istog je mnijenja i neka se
pitanje još jednom na odborskoj sjednici raspravi, redigira
i onda iznese.


Član Viktor Bônnel spominje, da je mislio sa svojim
predlogom, da se ministra upozori na mnijenje šumarskog
društva i da bi mu Mayerovo predavanje bilo direktivom.


Član Dr. Gjuro Nenadić pridružuje se predlogu Dra.
Petračića.


Predlagač Srećko ..... primjećuje, da je sam u predavanju
već istaknuo, da će drugovi stvar urediti i odrediti,
pa je i on za predlog Dr. Petračića, koji predlog skupština
jednoglasno prima, te ovime odpada predlog člana Bônela.


6. Član Gašo Vac govori o uređenju lugara zem. zajednica
i šumarijama, te stavlja slijedeće predloge: a) Imade
se odmah urediti zakonitim ili naredbenim putem lugar, pitanje
naših zernlj. zajednica; b) staviti predlog vladi, da
donese kratku zakonsku osnovu u smislu, da se još god.
1919. uvedu šumski uredi ili šumarije, kao što su one
imovnih općina i drž. šum. uprave. Do zakonitog uređenja
može se to naredbenim putem učiniti.
Predloži su po skupštini primljeni sa ispravkom člana
Ante Kerna, da se to protegne ne samo na šume bivšeg
provincijala, već i na sve šume zemlj. zajednica.


7. Član Gašo Vac pritužuje se, što su njegovi predloži
o preteriranju, proganjanju šumara i segregaciji šuma po