DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 13     <-- 13 -->        PDF

1!


drugi u području četinjavog drveća i za pošumljenje Krasa
u Ogulinu ili Gospiću.


Član Albin Leuštek zagovara predlog člana B. Kosovića.


Član Marino de Bona preporuča predlog člana Dra
Nenadića.


Član Viktor Bônn.l spominje, da unapred ne možemo
znati i odrediti broj lugarskih škola obzirom na novo proširenje
države.


Član Carmelo pl. Zajc drži da se pitanje prepusti odboru.


Član se Dr. Nenadić tomu protivi.


Napokon na upit predsjednika, koji se od gornjih dvaju
predloga prima, izjavljuje se skupština za predlog člana Dra
Nenadića za ustrojenje samostalnih lugarskih tečajeva.


4. Član Vilim Dojković* razlaže stručno i temeljito postupak
pri izradbi novog šumskog zakona i predlaže na
prihvat slijedeće rezolucije: šumarsko društvo umoljava vladu:
a) da izvoli pozvati zem. gospodarska društva neka nečaseći
uzmu u pretres pitanje o uređenju i ameliorizanju seoskih
pašnjaka, ne samo za to, što je riješenje tog pitanja sa stajališta
gospodarstven g razvitka našeg seljaka potrebno, nego
i za to, što od valjanog riješenja tog pitanja ovisi i uređenje
pitanja o šum. paši, pošumljenju krasa i t. d. Svoje predloge
neka označena društva u tom predmetu u svrhu zakonskog
uređenja podnesu zem. vladi u neprekoračenom roku od 6
mjeseci ;


b) da izvoli pozvati šumarski odsjek, neka nečaseći pristupi
ustanovljenju oficijelnih novčanih prihodnih skrižaljka,
da se na taj način priberu podaci nužni za riješavanje važnih
računskih operacija, a naročito za brzo i pravedno ustanovljenje
šumsko-odštetnih iznosa, prouzročenih oštećenjem branjevina, i


c) da u povjerenstvo za ag.arnu reformu pozove po
jednog šumara iz privatne, državne, imovno-općinske i zemaljske
šumarske službe, u svrhu da ondje svojim znanjem
i iskustvom doprinesu sretnom riješenju pitanja označene naravi.


Sve tri rezolucije skupština jednoglasno prihvaća.


5. Član Srećko .....** vrlo zanimivo raspravlja o budućoj
organizaciji šumske uprave u državi SHS, te predlaže:
a) Sve šume bez razlike vlasništva prelaze u stru*
Vidi cijelo razlaganje otraga.
** Vidi cijelu raspravu otraga,