DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 12     <-- 12 -->        PDF

vodenje mnogih radnja u šumi moći mirne duše prepustiti
lugarskom osoblju, koje stručno u tu svrhu izobraženo, bit
će i pouzdano. Predlažem stoga slavnoj skupštini, da izvoli
zaključiti, neka šumar, društvo stavi temeljem § 3. točke h)
društvenih pravila zemaljskoj vladi u Zagrebu predlog, da
se najvećim pospješenjem osnuje našim šumsko-upravnim
prilikama toli potrebna lugarska škola.


Član Bogoslav Kosović misli, da bi se takav tečaj imao
osnovati na jednoj ili na svim ratarnicama i da bi to bio
najjednostavniji i najjeftiniji način, da se dođe do stručno
izobraženih lugara, pa makar se ratarnica zvala „ratarsko
lugarska škola."


Član Dr. Gjuro Nenadić protivi se predlogu člana B.
Ko´sovića, da se lugarnice spoje sa postojećim ratarnicama.
U svojem obrazloženju izvodi dosadanje iskustvo, a statistika
to potvrđuje, da postojeće ratarnice u zemlji na žalost nijesu
udovoljile svojoj svrsi, za koju su´ bile ustrojene, naime, da
teoretski i praktički izobraze ratare, koji će kasnije kod
svojih kuća napredno gospodareči, biti uzorom drugim se-
Ijanima. Veliki dio polaznika ratarnica posvetio se pisarskoj,
lugarskoj, financija noj i oružničkoj službi, pa je za to opravdana
bojazan, da to spajanje neće odobriti više oblasti.


Između lugara i ratara, .. . ponavljanja znanja iz
osnovne škole, nema u toj školi ni jednoga predmeta za
zajedničku obuku. Kako ratari, tako i lugari imaju se u
prvom redu izobraziti svaki za svoj budući poziv.


Osim toga je iskustvo kod drugih naprednih naroda
pokazalo, da trajanje obuke u lugarnicama više od jedne
godine dana, jest manje korisno, nego li štetno. Iz ovih kao
i financijalnih razloga, bolje je u početku najprije početi sa
tečajevima, a kasnije prema potrebi iste proširiti na stalne
lugarnice u trajanju od godine dana. Tečajevi od 6 mjeseci
trajanja obuke bili bi podesniji od zajedničke obuke na ratarnicama.
U privremenim invalidskim lugarskim tečajevima,
koji su trajali samo 3 mjeseca i gdje je bilo analfabeta,
polučio je šumarnik brodske imovne općine g. 0. pl. Agić
kao učitelj, svak puta vrlo dobre uspjehe.


Za specifički naše prilike i potrebe imala bi se uporedo
otvoriti dva tečaja od 6 mjeseci trajanja obuke, i to jedan
u području lisnatog drveća (u Novoj Gradiški ili Požegi), a