DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Svima je nama šumarima, koji smo prije ili koji i sada
upravljamo neposredno šumama, te kojima je kao pripomoć
za upravu i čuvanje tih šuma dodijeljen stalan broj lugarskog
osoblja, vrlo dobro poznato veliko pomanjkanje stručno izobraženog
osoblja, izuzev rijetkih iznimaka,


Pomanjkanje takovog osoblja glavna je zapreka, što
šumar upravitelj nije mogao i nemože, da uz ogromne uredske
poslove izvršuje svoju zadaću onako, kako bi to po
svojim službenim dužnostima i šumarskoj znanosti morao, a
po svojoj savjesti i želio. U šumsko upravni kotar ili šumariju,
a naročito kod političke šumske uprave, uvučeno je do
desetak tisuća a i više jutara šuma, koje su često razbacane
po jednome velikom području. Uslijed toga nije šumar upravitelj
u stanju, da u jednoj godini pregleda barem jedanputa
sve šume svojeg kotara, pak je primoran prepustiti, da
sve šumsko kulturne radnje, sječe i t. d. provađa dodijeljeno
mu lugarsko osoblje, koje je uz male iznimke neusposobljeno,
a često i nepismeno. Naglasi li se, da se bilo jesenska, bilo
proljetna sjetva sjemenja ili sadnja biljaka imade provesti u
razmjerno kratkom razdoblju, želimo li polučiti uspjeh. Više
puta sjeme i radnici stoje na tisuće kruna, a šumar upravitelj
radi preogromnosti šumarije nemože niti dospjeti nadzirati,
a kamo li rukovoditi te radnje, već to sve mora prepustiti
nesposobnom lugarskom osoblju. Jasno je onda, da
šumoposjednik trpi često ogromnu štetu, a šumar upravitelj
sto jada. Kolike tek ogromne štete pretrpe šumoposjednici,
ako se zlo provede proreda ili čišćenje mladih šuma. Pošto
ne imade izgleda, da bi se u dogledno vrijeme broj šumara
povećao tako, da bi se mogle velike šumarije razdijeliti na
više šumarija, to je neophodno potrebno, da se osnuje čim
prije lugarska škola, iz koje ćemo dobiti u toliko stručno
spremno lugar, osoblje, koje će moći odredbe svojih predpostavljenih
šumara ispravno shvatiti i valjano provesti.
Time bi se šumoposjednicima prištedile više puta ogromne
svote, koje su do sada beskorisno u šumsko gospodarstvo,
a naročito za šumske kulturne radnje bile uložene, jer radnje
nisu bez dobrog rukovodstva valjano izvedene. Šumari moći
će se tada više posvetiti onima radnjama u šumskom gospodarstvu,
za koje je uz veliku muku stekao svoje zvanje i za
koje se iziskuje poznavanje šumarske znanosti, jer će ruko