DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 10     <-- 10 -->        PDF

državi, društvo samo uvbuduće nazove „Šumarsko društvo
u kraljevstvu SHS." Član Dr. Andrija Petračić drži, da
je još preuranjeno raspravljati o novom nazivu društva, dok
se ne znade za mnijenje i drugih bratskih društava u tom
predmetu, pa da je najpodesnije, da se novi odbor stavi u
doticaj sa slovenskim i srpskim šumar, društvom, a da dođe
do saveza svih triju društava, te neka se tek onda o nazivu
raspravlja.


Član Ante Kern usvaja također mnijenje Dra Petračića,
pa je predlog potonjega i primljen. Član Gašo Vac na to
predlaže da se od naziva društvenog odbaci riječ „slavonsko,"
te da se društvo nazove „Hrvatsko šumar, društvo."


Predlog je po skupštini prihvaćen.


Točka IV. „Prijedlozi o promicanju staleških, šumsko
organizatornih, šumsko tehničkih, šumsko političkih i t. d.
pitanja."


1. Društveni odbor po članu Anti Kernu stavlja pitanje,
da li se imadu društvene obveznice (5100 K ratnog zajma)
unovčiti ili pridržati? Član Josip Grunwald ml. izjavljuje, da
je odbor svojedobno sam obveznice nabavio, pa neka i sam
to pitanje riješi.
Član Dr. Andrija Petračić primjećuje na to, da je ovo
pitanje već na zadnjoj skupštini bilo pertraktirano i da je
odbor dobiov absolutorij, pa prigovor člana Grunwalda nije
na mjestu. Član Dr. Gjuro Nenadić predlaže, da se obveznice
zadrže, što skupština i prihvaća.


2. „Hrvatska mensa academica" moli podporu. Tajnik
Ante Kern izjavljuje, da odbor nije bio ovlašten, da u predmetu
išta zaključi, pa je odlučio, da se pitanje podnese današnjoj
skupštini.
U raspravu utječu članovi Dr. Nenadić, Srećko .....,
Dr. Petračić, Szentgyôrgyi koji kao društveni blagajnik opominje,
da bi blagajna mogla još podnijeti skrajni teret od
1000 K, na što skupština odlučuje, da se ta svota odredi
kao pripomoć Mensi. Na predlog pako člana Srećka ......
sakupljena je odmah medu članovima na skupštini prisutnima
u istu svrhu jošte svota od 1225 K.*


3. Član Josip Grunwald stavlja predlog osnovanja lugarske
škole i obrazlaže kako slijedi :
* Naknadno pri poslao čbn Stjepan Prpić nadšumar I, b i, o. . istu svrhu 10 K,