DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 98     <-- 98 -->        PDF

— 348 —


naime u približno zrelim sastojinama, u kojima se broj
stabala samo još vrlo polagano umanjuje, te se stoga i prorede
u njima provađaju ne više u kratkim, već barem u
5 — 10 godišnjim, a često i dužim vremenskim razmacima.
Ako smo stoga proredu u takovoj sastojini već obavili, onda
će broj stabala u njoj ostati kroz cijelu 5—lo godišnju perijodu
jednak, a i relativna podjelba stabala na pojedine
debljinske klase ostat će u glavnom ista, samo što će
sve debljinske klase {a + n) = godišnje sastojine sadržavati
nešto jača stabla. Stoga će sadanje razdjeljenje primjernih
stabala na pojedine debljinske klase vrijediti u glavnom i za
bližu budućnost, te će sadanja, n — godišnjim prirastom povećana,
primjerna stabla vrijediti u svojoj cjelokupnosti i
nakon n godina kao umanjeni model cijele sastojine.


Ovo se naročito tiče takovih sastojina, koje se prorjeđuju
po najnovijim načelima prorjeđivanja, što ih skupljamo
pod kratkim nazivima „visoka proreda" (Eclaircie par le
haut = Hochdurchforstung) i „Heckova slobodna proreda"
(Freie Durchforstung).1


Međutim kako kod istraživanja budućega prirasta za
pojedina stabla tako i kod istraživanja toga prirasta za
cijele sastojine upućeni smo na jednu predmnjevu: da će
naime svako stablo i cijela sastojina rasti u bližoj budućnosti
pod istim okolnostima kao i do sada. Ova predmnjeva ne
mora se doduše u budućoj perijodi ispuniti, ali to nas ne
treba ni najmanje smetati, jer istraživanje budućega prirasta
ima i smisla jedino uz predmnjevu kontinuiteta u razvoju.


Osobne vijesti.
Odriješenja iz službe. Povjerenik & nar dno gospodarstvo
stavio je magj. ministarstvu za poljodjelstvo u ttudapest na rasp laganje
siijedeće kod uprave hrv tsko-slavonskih d?av ih šumi namještene
činovn ke, i to: šum irske nadsavjetnike Julija U ire i eha.
i Ivana Mariânyia, šumarske savjetnike Ernesta Hantos<-,
Gjuru Lehoczkya, Otona Ny i t rai a, Šando a Kaysera i Franju
Bar»ôczaia , šumarske nadinžinire Dragutina Boôra , A´pada


Vidi „Proređivanje šuma" od M. Marinovića, šumar, list 1917., dvobroj 5 i ..