DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 97     <-- 97 -->        PDF

— 347 —


pomoću t. zv. Presslerovog prirasnog svrdla. S ovim svrdlom
možemo po dužini stabla — i to na nekoliko međusobno
povoljno udaljenih točaka — izvrtati svagdje po jedan ili
dva na uzdužnu os stabla okomita iverka (štapića), a na
tim ivercima možemo lahko izmjeriti debljinski prirast zadnje
ili zadnje i predzadnje n = godišnje perijode. Prema širini
godova odnosno prema tome, da li ta širina od središta popriječnog
prereza prema periferiji njegovoj napreduje ili nazaduje,
možemo s velikom sigurnošću prosuditi, kolika će —
uz uvjet kontinuiteta u rastenju — biti ukupna širina budućih
n godova.


Kad smo tako na više točaka po dužini stabla ustanovili
budući n = godišnji debljinski prirast, konstruirat
ćemo grafičkim načinom na jednoj te istoj stabalnoj osi sa-,
danji i budući uzdužni prerez stabla, a pomoću toga uzdužnog
prereza možemo prema toku obiju stabalnih krivulja
vrlo lahko i sigurno ustanoviti također budući n == godišnji
visinski prirast. Kod onih četinjača, koje se pršljenasto razgranjuju,
možemo budući n — godišnji visinski prirast —
dakako uz poznati uvjet vrlo sigurno prosuditi prema
tome, da li međusobna udaljenost pojedinih pršljena (t. j . jednogodišnji
visinski prirast) prema vrhu biva veća ili manja.


Kako vidimo, imamo i ovdje donekle posla sa prosuđivanjem,
ali to prosuđivanje odnosi se samo na buduć i
debljinski i visinski prirast, te je neophodno nužno kod svakoga
ustanovljivanja prirasta za slijedeću n = godišnju perijodu.
Ovo prosuđivanje međutim bazira na tako sigurnim
temeljima, te je samovolja procjenitelja zatvorena pritom u
tako uske granice, da je vrijednost toga prosuđivanja dotovo
ista kao i vrijednost samoga mjerenja, koje se na žalost na
ustanovljenje budućega prirasta ne može uporabiti.


Svako drugo prosuđivanje skroz je nepotrebno, pa tako
i prosuđivanje glede buduće podjelbe svih stabala u sastojim
na pojedine debljinske klase. Istraživanja prirasta u svrhu
orijentacije o nastupu gospodarstvene zrelosti obavljaju se