DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 96     <-- 96 -->        PDF

— 346 —


varati kvalitativnoj cifri cijele sastojine. U tu svrhu ne


moramo primjerna stabla niti izrađivati u sortimente, već


možemo količinu pojedinih sortimenata ustanoviti jednostavno


na temelju dimenzija primjernih stabala: dakle mjerenjem


i to — razumije se — u oborenom stanju.


Pri tom ne moramo uzimati u obzir niti količnu otpadaka
niti eventualne tehničke mane primjernih stabala odn.
pojedinih dijelova njihovih, jer se tu ne radi o faktičnoj
veličini kvalitativne cifre u raznim dobama stabla (sastojine),
već samo o međusobnom odnošaju kvalitativnih cifara
u dvjema raznim godinama sastojinskog (stabalnog) života.
Uzmemo li naime količinu otpadaka i tehničke mane drva
u stanovitoj starosti stabla (sastojine) kao jedinstveni
faktor, koji nepovoljno utječe na veličinu kvalitativne cifre,
onda taj faktor tereti kvalitativnu cifru u svakoj dobi sastojine
jednako (u mlađoj sastojini ima doduše razmjerno nešto
više otpadaka, nego u starijoj, ali zato u ovoj potonjoj ima
razmjerno nešto više tehničkih manâ, nego u mlađoj), pak
se kao takav sam po sebi iz računa eliminira.


Također je kod ovakovog ustanovljivanja sortimentnog
razmjerja skroz nepotrebno osvrtati se na zbiljne rezultate
sječe u sličnim sastojinama. Ovo osvrtanje uopće se niti ne
preporuča, jer i u sličnim sastojinama razmjerje sortimenata
ne mora biti isto i jer je vrlo teško sličnost pouzdano ocijeniti.


1 ustanovljivanje budućeg sortimentnog razmjerja moguće
je provesti gotovo posve bez prosuđivanja. 1 tu su
nam za provedbu zadaće potrebne samo buduće dimenzije
primjernih stabala uz uvjet kontinuiteta u prirašćivanju, a te
dimenzije moraju nam u ostalom biti poznate već i prigodom
ustanovljivanja vol umno g prirasta za slijedeću n =*= godišnju
perijodu. Sad se radi samo o tome, kako se buduće
dimenzije primjernih stabala uz navedeni uvjet imaju ustanoviti.


Budući promjer makar na kojem popriječnom prerezu
lahko je ustanoviti — naravno uz navedeni uvjet — i to