DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 94     <-- 94 -->        PDF

— 344 —


prihodnih skrižaljaka. Bez obzira na to, da takovih skrižaljaka
dandanas još uvijek imamo samo vrlo malo i da su
one uporabive samo za međusobno vrlo slične šume jednoga
te istoga (i to vrlo uskoga) gospodarskoga područja, takovo
ustanovljivanje kvalitativnog prirasta ne može se označiti
drugačije, nego ocjenjivanjem. A koliku vrijednost ima ocjenjivanje
naročito u ovako osjetljivim stvarima, rekao sam
već. Ispravnost njime dobivenih podataka ne da se također
nikako kontrolirati.


Nešto dalje veli Guttenberg o ustanovljivanju kvalitativnog
prirasta ovo :


„Ima li se postotak kvalitativnog prirasta ustanoviti za
jednu sastojinu neposredno, dakle bez oslona na kakovu
prihodnu skrižaljku ili na kakova već prije negdje provedena
općenita istraživanja o kvalitativnom prirastu, onda se
pri tome također mora poći od prosuđenja sortimentnog
razmjerja za sadanju i buduću sastojinu (za potonju na
temelju njezinog debljinskog i visinskog prirasta) i od ustanovljenja
kvalitativnih cifri za obje te sastojine pomoću
spomenutog sortimentnog razmjerja. Podjelba stabala na pojedine
debljinske klase, koja se nakon isklupiranja sastojine
ili jedne primjerne plohe vidi iz premjerbenog manuala, daje
nam pomoću istodobnog osvrta na zbiljne rezultate sječe u
sličnim sastojinama osionza prosuđenje sadanjeg sortimentnog
razmjerja, a naročito za prosuđenje, da li su i u kojem su
razmjeru zastupani u sastojini najjači i najvrjedniji sortimenti.
Nakon ustanovljenja debljinskog, a eventualno i visinskog
prirasta za glavnije debljinske razrede dade se prosuditi i
podjelba stabala na pojedine debljinske klase unutar (za n
godinâi starije sastojine, a pomoću te podjelbe dade se
prosuditi i razmjerje sortimenata dotične sastojine. Iz ovih
se podataka dadu onda ustanoviti kvalitativne cifre a —
godišnje i (a + n) — godišnje sastojine, a otud i postotak
kvalitativnog prirasta."


Ovdje izneseni nazori o ustanovljivanju kvalitativnog^