DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 93     <-- 93 -->        PDF

343


tativnog prirasta imaju se u tu svrhu podići podatci uvijek
u samoj sastojini, a ne smiju se ti postotci izvaditi iz prihodnih
skrižaljaka."


Neshodnost prihodnih skrižaljaka za ustanovljivanje
obaju spomenutih postotaka u svrhu orijentiranja o stupnju
gospodarstvene zrelosti jedne sastojine proizlazi lahko već
iz same naravi tih skrižaljaka, kao i iz spomenute svrhe
obaju postotaka.


Prihodne skrižaljke - kako materijalne (drvno-prihodne)
tako i financijalne (novčano-prihodne) — sadržavaju naime
popriječn e iznose od velike množine istovrsnih, ali ipak
manje više nejednakih podataka iz normalnih sastojina. U
tom pogledu one su slične t. zv. skrižaljkama obličnih brojeva
i skrižaljkama drvnih masa. One su stoga uporabive
samo za takova istraživanja prirasta, kod kojih se radi o
ukupnom prirastu većega broja sastojina (n. pr. svih
sječivih sastojina jednoga uređajnog razreda). U tom slučaju
dobit ćemo ukupnu količinu prirasta gotovo posve točno,
dočim se prirast jedne jedine sastojine može pomoću tih
skrižaljaka samo sa manje više znatnom pogreškom ustanoviti
(slično kao kod kubiranja jednoga stabla pomoću
skrižaljki obličnih brojeva ili skrižaljki drvnih masa). Jer se
pak gospodarstvena zrelost ima istraživati za svaku konkretnu
sastojinu napose, to bismo i u slučaju, da se konkretna sastojina
nalazi u normalnom stanju, pomoću prihodnih skrižaljaka
mogli vrlo lahko dobiti razmjerno vrlo znatnu pogrešku.
Kako se pak konkretne sastojine uvijek nalaze u
manje ili više abnormalnom stanju, to spomenute poteškoće
moraju biti još ozbiljnije tim više, jer se razmjerje sortimenata
u abnormalnoj sastojini nikako ne može u sklad
dovesti sa razmjerjem sortimenata normalne sastojine.


Baš s ovih razloga mora se čovjek čuditi, da skoro
odmah iza navedenoga mnijenja — i to u očitom protivuriječju
s njime — preporuča Guttenberg za ustanovljenje
kvalitativnog prirasta u postotnom iznosu uporabu novčano