DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 91     <-- 91 -->        PDF

— 341 toga,
kako se ima ustanoviti buduća vrijednost sastojine pod
netom navedenim uvjetom, izjavljuje se Endres na strani


217. istoga djela ovako:
„Hoćemo li, da pronađemo vrijeme, kad bi imala nastupiti
sastojinska zrelost, onda nam je u prvi mah poznata
samo sadanja vrijednost sastojine, dočim se vrijednost, što
će je ista imati nakon n godina, mora tek ustanoviti. Pri
tom možemo u pomoć uzeti prirasno djelovanje dotične sastojine.
Njezin vrijednosni prirast sastoji se od volumnog
prirasta i njegove novčane vrijednosti."


Nešto daljet t. j . na strani 232. spomenutog djela iz


javljuje se Endres ovako :


„Buduća vrijednost sastojine dobije se tako, da se k


sadanjoj drvnoj masi pribroji popriječni prirast, koji će prema


dosadanjetn iskustvu uslijediti u slijedećem n = godišnjem


razdoblju, te da se u sortimente podijeljena buduća drvna


masa pomnoži sa odgovarajućim cijenama. Jer će u sastojini


nakon n godina sortimenti biti vrjedniji, to se postotak kva


litativnog prirasta mora sam po sebi uzeti u obzir."


Ove Endresove misli glede ustanovljivanja vrijednosnog
prirasta tako su neodređene i nepotpune, da jamačno nikome
neće moći kod praktičnog provađanja spomenute zadaće
poslužiti. Osim toga krije se u njima i jedna neispravnost.
Istina je doduše, da se slijedeća drvna masa ustanovljuje
pribrojenjem n = godišnjega volumnog prirasta k sadanjoj
drvnoj masi, ali je pri tom potrebno pitanje, kakav se
prirast ima pri tom k sadanjoj drvnoj masi pribrojiti i kako
se dotični prirast ima ustanoviti.


Iz dendrometrije nam je poznato, da se u tu svrhu zapravo
smije upotrijebiti samo tekući prirast, dočim Endres
evo preporuča popriječni prirast, koji — kako znamo —
nije ništa drugo, već kvocijent sadanje sastojinske drvne
mase i starosti njezine.


Pri tom naravno mora buduća drvna masa ispasti manje
´više pogrešno. Kod stanovitih radnja, kod kojih nam je stalo