DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 90     <-- 90 -->        PDF

— 340 —


godina, ne mora ujedno vrijediti kao razmjerje sortimenata
za cijelu prijašnju sastojinu. Dapače niti razmjerje sortimenata,
koje se sada od svih primjernih stabala može
dobiti, ne mora uvijek odgovarati onome razmjerju sortimenata,
koje se sada od cijele sastojine može dobiti.


Da ono prvo uzmogne odgovarati ovome potonjemu,
treba da su primjena stabla pojedinim debljinskim skalinama
(klasama) proporcionalno dodijeljena i to u smislu Draudtove
odn. Urichove proporcionalnosti. Isto to načelo mora vrijediti
i za ono razmjerje sortimenata, koje se je od svih
sadanjih primjernih stabala moglo dobiti prije n godina,
samo što to načelo samo po sebi za ovaj potonji slučaj ne
dostaje. Tu se zahtijeva još nešto: daše ukupni broj stabala
u sastojini (ili po jutru) u zadnjih rt godina nije promijenio.
Inače može prijašnje sortimentno razmjerje, ustanovljeno
sada na primjernim stablima, vrijediti samo za najjače
debljinske klase prijašnje sastojine, a nipošto za cijelu
prijašnju sastojinu.


Hoćemo li pak udovoljiti zahtjevu, da se broj stabala
u sastojini unutar zadnjih n godina nije smio promijeniti,
onda se istraživanje kvalitativnog prirasta ne smije obavljati
u mladim sastojinama, gdje broj stabala još dosta naglo
pada, niti se smije protegnuti na dugačko razdoblje unatrag.
Ovo razdoblje smije u približno zrelim sastojinama iznositi
samo 5 - 10 godina.


No ni to još nije sve. Martin ovdje govori samo o
prijašnjem sortimentnom razmjerju odnosno o prijašnjoj
vrijednosti stabala, dočim istraživanje prirasta u svrhu orijentacije
o stupnju gospodarstvene zrelosti ima smisla samo za
slijedeću n — godišnju perijodu. Kako ćemo pak ustanoviti
buduće razmjerje sortimenata odnosno buduću vrijednost
sastojine (bilo ukupnu bilo po jedinici mjere) uz uvjet kontinuiteta
u njenom razvoju, o tome nam Martin ne veli ništa.


Slične nazore, kao što ih je ovdje Martin iznio u 1. i


3. točki, zastupa i prof. dr. Endres u Munchenu,1 a glede
l Waldw. rtrechnung, 2. izdanje 1911., str. 231.