DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 89     <-- 89 -->        PDF

— 339 -
i količine sortimenata za cijele sastojine. On je djelomice
neispravan, a djelomice nepotpun.


Što se 1. točke tiče, valja primijetiti, da u njoj sadržani
naputak za ustanovljivanje vrsti sortimenata i njihove količine
(razmjerja) bazira na sravnjivanju odnošaja u konkretnoj
sastojini sa odnošajima u drugim sastojinama, koje su dotičnoj
sastojini slične. Po tom naputku imale bi se vrsti
sortimenata i razmjerje njihovo za stanovitu sastojinu ustanoviti
jednostavno tako, da se za nju uzmu već ustanovljene
vrsti i razmjerje sortimenata iz druge jedne, ovoj gledom na
starost i ine okolnosti slične sastojine.


Nasuprot tome valja istaći, da je upravo nemoguće
sličnost sastojinâ u tolikom opsegu prosuditi, da bi se
razmjerje sortimenata iz jedne sastojine moglo jednostavno
prenijeti na drugu sastojinu. Na taj način ne bismo dobili
razmjerje sortimenata za konkretnu sastojinu, a mi znamo,
da se prosuđivanje gospodarstvene zrelosti sastojine ima
temeljiti na realnim podatcima, koji potječu baš iz dotične
sastojine.


Izradbom primjernih stabala prema točki 2. ovoga naputka
može se doduše, ako su ona na pojedine debljinske
skaline odn. klase proporcionalno (i to u smislu Draudtove
odn. Urichove propocijonalnosti) podijeljena, dobiti razmjerje
sortimenata za sadašnju sastojinu, ali na taj način ne
možemo ustanoviti, kakovi su se sortimenti i u kojem međusobnom
razmjerju mogli iz te sastojine dobiti prije n godina
odn. kakovi će se sortimenti i u kojem razmjerju moći iz
nje dobiti nakon n godina. A baš ustanovljenje prošlog
odn. budućeg sortimentnog razmjerja važno je, kako znamo,
za ustanovljenje kvalitativnog prirasta.


Treća točka Martinovog naputka također je nepotpuna.
Analizom primjernih stabala može se doduše ustanoviti
razmjerje sortimenata, koje se je od tih stabala makar kada
u prošlosti moglo dobiti, ali razmjerje sortimenata, koje se
je od svih sadanjih primjernih stabala moglo dobiti prije n