DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 88     <-- 88 -->        PDF

— 338
No isto to mora se reći također o njegovoj i Stoetzerovoj
predmnjevi, da kvalitativna cifra raste jednako, kao promjer
stabla. Ni ova predmnjeva ne odgovara činjenicama. Popriječna
vrijednost stabla po jedinici mjere raste doduše sa
debljinom stabla, ali između rastenja spomenute vrijednosti
i rastenja stabalne debljine ne postoji nikakav stalan (pravilan)
odnošaj, kako to lijepo pokazuju istraživanja profesora
dra Guttenberga.1 Stoga ovaj jednostrani matematički put
ne može nikako dovesti do valjanog ustanovljenja kvalitativnog
prirasta bilo u apsolutnom bilo u postotnom iznosu.


Rekao sam, da je za ustanovljenje kvalitativnog prirasta
potrebno najprije ustanoviti apsolutnu količnu ili postotno
razmjer je sortimenata, koji se od stabla (sastojine) mogu na
početku i na kraju perijode dobiti, te da do sada, koliko mi
je poznato, nije još nijedan autor pokazao dovoljno jasan
i ispravan put, kojim se može ustanoviti količina odnosno
razmjerje onih sotimenata, koji su se od stabla (sastojine)
mogli dobiti prije n godina ili će se moći dobiti nakon n
godina.


Prof. dr. Martin veli na spomenutom mjestu u tom
pogledu ovo:
„Sortimenti se mogu ustanoviti:


1. Prema rezultatima sječe u sastojinama razne dobe.
2. Izradbom primjernih stabala. Kao takova imaju se
odabrati ili sastojinska srednja stabla ili srednja stabla svih
u sastojini izlučenih debljinskih klasa.
3. Analizom primjernih stabala sastojine, pri čem se
pomoću prirasnog tečaja jednog stabla ustanove sortimenti,
što ih je ono prije sadržavalo
Kao način, koji bi za praksu bio najprikladniji, valja
označiti način naveden pod točkom 2."
Ovaj Martinov naputak govori o ustanovljivanju vrsti


. ´ Aufstellung von Holzmassen — und Gelđertragitafeln auf Grundlage
von Stammanalysen, Oesterreichische Vierteljahresschrift fiir Forstwesen 1.866.,.
Heft III. i IV.