DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 86     <-- 86 -->        PDF

— 336 —


sastojinskog volumnog prirasta faktično dade posve dovoljnom
točnošću ustanoviti iz postotaka volumnog prirasta pronađenih
na primjernim stablima. U tu svrhu mora se sastojina
razdijeliti u debljinske skaline ili barem u najmanje 5 debljinskih
klasa, pak se za svaku takovu grupu mora po principima
dendrometrije izabrati ne jedno, već barem nekoliko
primjernih stabala. Na tim stablima može se volumni prirast
odnosno njegov postotak istražiti bilo u oborenom bilo u
osovnom stanju, ali kako gospodarstvena svrha prirasnog
postotka traži većinom i poznavanje kvalitativnog prirasta,
koji se na osovnim stablima nipošto ne da ustanoviti, to je
u tu svrhu potrebno istraživati i volumni (kvantitativni) prirast
na oborenim primjernim stablima. Također je istraživanje
prirasta na oborenim stablima znatno točnije — isto tako,
kao što je i kub ir an je oborenih stabala točnije, nego
kubiranje osovnih stabala.


Nasuprot Judeichu drži prof. dr. Stoetzer, da se postotak
kvalitativnog prirasta kako za pojedino stablo tako i
za cijelu sastojinu može dovoljnom točnošću izračunati i to
na temelju jednostavne predmnjeve, da kvalitativna cifra raste
jednako kao promjer stabla (sastojinskog srednjeg stabla).
Prema tome drži on, da je dovoljno izračunati samo postotak
debljinskog prirasta za stanovito stablo odnosno sastojinu
i taj postotak jednostavno smatrati postotkom kvalitativnog
prirasta. Za izračunavanje debljinskog prirasta u postotcima
preporuča Stoetzer sličan način, kao što ga rabe Schneider
i Breymann za postotak plošnog prirasta, i to razmjere


.. : — =100: p
odnosno
rf:S= 100 :p,
200
otkud se za postotak dobiju izrazi p — . odnosno
100 S


1 Waldwertrechnung 1908, str. 188.