DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 85     <-- 85 -->        PDF

- 335


se pogreška zbrojem spomenutih dvaju postotaka samo još
podvostručila.


Stoga je ne samo gledom na matrijalnu, već još više
gledom na financijalnu svrhu šumskog gospodarenja potrebno,
da kod izračunavanja prirasta u postotnom iznosu
upotrebljujemo samo poznate formule za popriječni peri
j o dični postotak prirasta, jer nam one ne samo daju
mnogo pouzdanije rezultate već su ujedno samo one prikladne
za ispravno izračunavanje kvalitativnog odnosno
vrijednosnog prirasta u postotcima.


A sad ćemo prijeći na to, kako se imaju ustanovljivati
podloge za postotak kvalitativnog odnosHo
vrijednosnog prirasta.


Ustanovljivanje s a danjeg sortimentnog razmjerja u
svrhu izračunanja kvalitativne cifre odnosno potpune vrijednosti
stabla (sastojine) ne zadaje nikakovih poteškoća.
Poteškoće su skopčane samo sa ustanovljivanjem razmjerja
onih sortimenata, koji su se od stabla (sastojine) mogli dobiti
prije n godina odnosno koji će se moći dobiti nakon
n godina. No ove poteškoće nijesu baš neznatne. Do sada
barem, koliko mi je poznato, nije još nijedan od stručnih
autora pokazao dovoljno jasan i ispravan put, kako ćemo
te poteškoće svladati.


Tako je npr. Ju de i eh, koji je u uređenje šuma prvi
počeo uvađati principe gospodarstvenosti, još potpuno uvjeren,
da je upravo nemoguće dovoljnom točnošću ustanoviti
postotak kvalitativnog prirasta.1 No on u ostalom u tome
istom djelu (str. 221.) dvoji još i o tome, da li se uopće i
postotak kvantitativno g prirasta za cijele sastojine dade
dovoljnom točnošću ustanoviti iz postotaka kvantitativnog
prirasta ustanovljenih na primjernim stablima.


Međutim ovu njegovu sumnju obeskrijepjo je profesor
dr. Schupfer u Munchenu pronašavši/ da se postotak


1 Forsteinrichtung, 6. izdanje, Leipzig 1904., str. 222.
1 Forstwissenschafliches Zentralblatt 1914., str. 360—362.