DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 84     <-- 84 -->        PDF

— 334 —


Kad to vrijedi za visinski i debljinski, plošni i volumni
Hi jednom riječi za kvantitativni prirast, mora dakako vrijediti
i za kvalitativni odnosno vrijednosni prirast, jer i kvalitativna
cifra odnosno potpuna vrijednost stabla (sastojine)
raste popriječno kadšto po zakonima geometričke, kadšto
pak po zakonima aritmetičke progresije.


Jer nam dakle Schneiderova, Breymannova i Granerova
formula daju samo postotak volumnog prirasta, a nama je
kod ustanovljivanja gospodarstvene zrelosti često potreban
zbroj od postotka volumnog i postotka kvalitativnog prirasta,
to neki autori — kao npr. Stoetzer1 — izračunavaju postotak
volumnog prirasta po ovim trima formulama, a postotak
kvalitativnog prirasta po kojoj formuli za popriječni
perijodični postotak prirasta (npr. po Presslerovoj).


Međutim iz podataka skrižaljke na strani 308. vidi se,
da je ovaj postupak skroz neispravan. Schneiderova, Breymannova
i Granerova formula daju nam kako znamo


— samo postotak za prvu ili zadnju godinu u perijodi, a
Presslerova formula daje nam postotak za poprilici srednju
godinu u perijodi. Kako nam je iz naprijed navedenih citata
poznato i kako nam spomenuta skrižaljka pokazuje, postotak
prirasta mijenja se iz godine u godinu neprestano, pak se
stoga postotak kvantitativnog i postotak kvalitativnog prirasta
moraju svesti na isto vrijeme (t. j. ili oba na sredinu
ili oba na početak odnosno konac perijode), hoćemo li, da
nam nijhov zbroj dade ispravan iznos za postotak vrijednosnog
prirasta.
Kad bismo pak postotak kvantitativnog prirasta htjeli
računati po kojoj od ovih triju formula, a postotak kvalitativnog
prirasta po Baurovoj formuli, to ne bismo ni zbrojem
ovih dvaju postotaka došli do ispravnih rezultata, jer sve
četiri formule iz prije navedenih razloga daju same po sebi
razmjerno loše (i to u istom smislu loše) rezultate, pak bi


Waldwertrechnung und forstliche Statik, 4. izdanje, Frankfurt 1908,
5tr. 187.