DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 83     <-- 83 -->        PDF

— 333 se
on po Schneiderovoj, Breymannovoj i Granerovoj formuli
dade samo vrlo nesigurno i netočno ustanoviti. Za ustanovljivanje
kvalitativnog prirasta u postotcima nijesu te formule
baš nikako uporabive, jer je već sam sastav njihov,
takav, da potpuno isključuje uvrštenje bilo koje kvalitativne
cifre, a osim toga one ne sadržavaju baš nikakove podloge,
na temelju koje bi se kvalitativni prirast bilo u apsolutnom
bilo u relativnom (postotnom) iznosu ma samo i približno
mogao prosuditi One nam također ni najmanje ne omogućuju
ustanovljenje apsolutne količine od pojedinih sortimenata,
a prema tome niti direktno ustanovljenje vrijednosnog
prirasta u postotnom iznosu. One su stoga samo
djelomice u stanju, da služe glavnoj svrsi prirasnog postotka
´t. j . orijentaciji o nastupu gospodarstvene zrelosti stabla
odn. sastojine, a i ta djelomična služba njihova vrlo je ne


pouzdana.´
Baurova postotna formula naprotiv, ako i jest također


— i to u istom smislu i stupnju — nepouzdana, ipak je
bar kako tako uporabiva za istraživanje kvalitativnog prirasta
u postotnom iznosu, jer se u nju na mjesto drvnih masa
m i M mogu bez ikakove zapreke uvrstiti kvalitativne cifre
q i Q odnosno potpune vrijednosti v i V.
U tom pogledu Baurova se formula podudara sa formulama
za popriječni perijodični postotak prirasta. Od ovih
formula idu naročito Leibnitzova i moja gledom na točnost
rezultata tako daleko, kako je samo ijole moguće, a osim toga
imaju prednost, da je od noša j njihovih rezultata naprama
teoretski posve ispravnom popriječnom perijodičnom prirasnom
postotku konstantan t. j. moja formula daje uvijek, a
Leibnitzova gotovo uvijek posve neznatno niži, ali nigda
viši rezultat. One se doduše ne obaziru na tečaj prirašćivanje
unutar perijode, ali mi smo vidjeli, da je upliv toga
tečaja na visinu popriječ.nog perijodičnog prirasnog postotka
razmjerno vrlo neznatan.


1 Sravni također apsurdni naputakBorggrevea u djelu „Forstabsčhiatzung´´,
strana 58., alineja 2.