DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 81     <-- 81 -->        PDF

— 331 —


No<*i kod izračunavanja prošlogodišnjeg i sadanjeg prirasnog
postotka pomoću ovih triju formula giblju se pogreške,
koje nastaju uslijed napuštanja svakog obzira na tendeciju
prirasta, još uvijek unutar razmjerno, vrlo širokih granica,
tako da se te tri formule — isto tako kao i Baurova —
odlučno moraju označiti nepouzdanima.


U drugu ruku opet one su skroz nepotrebne, jer se
zbiljni postotak prirasta za jednu godinu iz tehničkih razloga
ne da nipošto dovoljnom točnošću ustanoviti, a kad bi to i
bilo moguće, onda taj postotak radi spomenute oscilacije
prirasta ne bi nikako mogao biti pouzdanim mjerilom gospodarstvene
zrelosti. Ako ćemo pak u formule za jednogodišnji
postotak prirasta uvršćivati popriječne prirasne iznose
zadnjih . godina, onda nam one kako smo vidjeli daju
i opet skroz nepouzdane rezultate. Kad smo dakle iz
spomenuta dva razloga prisiljeni operirati sa popriječnim
periodični m prirasnim iznosima, onda je svakako pametnije,
da te iznose uvršćujemo u formule za popriječni
periodični postotak prirasta, jer znamo, da tečaj rastenja
unutar periode nema na visinu popriječnog periodičnog prirasnog
postotka ni izdaleka tako znatnog upliva kao na visinu
tekućeg godišnjeg prirasnog postotka.


Kako interes- valjanog šumskog gospodarstva zahtijeva,
da se sve operacije oko uređivanja gospodarstva temelje na
čim točnijoj računskoj podlozi, to je potrebno, da se već
jednom otresemo ovakovih formula za ustanovljivanje prirasnog
postotka, koje unatoč svoje velike jednostavnosti nisu
zapravo ništa drugo, već jedna škodljiva matematička
igrarija.


Gospodarstvena zrelost stabala (sastojinâ) može se, kako
znamo, prosuđivati sa dva gledišta: kao cilj gospodarstva
može nam naime služiti ili trajna produkcija maksimalne
drvne mase ili pak trajno postizavanje maksimalnog novčanog
prihoda uz dovoljno ukamaćivanje šumske
glavnice.