DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 258 uzgoja
u smislu nauke o najvećom zemljišnoj renti. Vadeći
u prebornoj šumi uvijek najdeblja i oštećena tanja stabla,
čini nam se takovo gospodarenje jednako onomu čovjeku,
koji ima sanduk jabuka, koje kad počnu trunuti jede natrule
jabuke, te tako nikada ne pojede nijedne zdrave jabuke.
Gospodarenje u prebornoj šumi nazvali su Nijemci s „Plenterung,"
a protivnici tog načina gospodarenja označili su
ga s „Plunderung." Ovaj poslednji izraz pristajao bi mnogim
šumama u Lici, koje se prebornom sječom sjeku.


Kao što u svim granama agrikulturne proizvodnje tako
i u šumarstvu mora glavni cilj biti, da se od zemljišta kao
glavnog produktivnog faktora, kojeg nam je priroda u ograničenom
opsegu dala, te koji se ne može po volji umnožiti,
što veći čisti prihod poluči. Ovaj princip traži, da se
drvna masa šume kao novčana glavnica shvati, te primjereno
ukamaćenje od nje traži. I mi moramo u našem gospodarstvu
računati. Slavni osnovatelj ove nauke Pressler
je rekao: „Ein Wirth, der nicht misst und rechnet, ist kein
Wirth, denn das Rechnen ist der Wirtschafts-Seele, die Zahl
ihr letzter Beweis."


U uzgoju naših hrastovih šuma ne preduzimamo nikakovih
istraživanja o uzgojnom obliku i prirastu, akoprem
smo najpozvaniji, da potrebna istraživanja vodimo, jer nam
je domovina eldorado za hrastovinu. Rezultati istraživanja
u našim hrastovim šumama moraju biti mjerodavni za sve
druge narode, jer u domovini našoj leži optimum za uzgoj
hrasta. U Slavoniji smo u uzgoju čistih hrastovih sastojina
doživili nemilo razočaranje, da mlade čiste hrastove sastojine
propadaju, bilo da ih lahko napada „medljika," a u novije
doba još i zareznici, od kojih se mlade sastojine suše i propadaju.
Uslijed toga izgubljeni prirast na tim sastojinama
predstavlja velik gubitak u narodnoj imovini.


Razlozi svemu tomu jesu vrlo različiti. Mi zaboravljamo,
da uspjesi svake grane agrikulturne proizvodnje stoje u
čvrstoj vezi sa znanstvenim istraživanjima i uspjesima, bilo