DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 79     <-- 79 -->        PDF

— 329
se iz grafičkog prikaza prirašćivanja unutar perijode prosuditi,
da li godišnji prirast tijekom perijode u glavnom još
raste odnosno da li se već nalazi u stadiju konstancije ili
dapače u studiju padanja. Na ove okolnosti Schneiderova
se formula* već po svome sastavu ni najmanje ne obazire,
dočim se Breymannova i Granerova formula ne smiju na
njih obazirati iz gore navedena dva razloga, a to je uzrok
velikoj mani ovih triju formula. Stoga ćemo ovdje istražiti,
kolika pogreška može biti skopčana sa ustanovljivanjem prirasnog
postotka po ovim trima formulama uslijed toga, što
se one ne obaziru na gibanje (tečaj) godišnjeg prirasta
unutar perijode.


Uzmimo već poznati primjer, u kojem je d = 30 cm, a


. — 5. Onda je -= -j = i = 0*2 cm, a popriječni jedno2


godišnji debljinski prirast x **= h == 2/ — 0´4 cm. Postotak


plošnog, a pod poznatim uvjetima i postotak volumnog prirasta
ispadne po svim trima formulama jednak i to p — 2*667.
Tu se, kako sam rekao, predmnijeva, da je debljinski prirast
u svakoj od zadnjih . = 5 godina bio jednak. Sada ćemo
uzeti još druga dva moguća slučaja i to:


1. da je godišnji debljinski prirast tečajem cijele perijode
rastao,
2. da je on tečajem perijode neprestano padao.
Ad 1. Za rastenje spomenutog prirasta uzet ćemo, da
je iz godine u godinu napredovalo ovako :
Š;rina 1. goda unutar perijode .„ = 0 1 cm debljinski prirast 1. god. ., = 02 cm,


= 015 „ „ „ 2. „ o2 = 03 „ ,


„ 3 „ „ „ = 02 „


„ 4. , = 0-25 „ » » 4. „ o4 = (J´O „ ,


. 5. t = 03 5. .. ., = 0-6


Ad 2. Za padanje godišnjeg debljinskog prirasta uzet
ćemo, da je unutar perijode ovako napredovalo


Sir na 1. goda 0-3 cm: debljinski prirast 1. godine ct = 06 cm,


2. = 0.25 „ ; „ „ 3. „ S2 = 05 ,,
3. = 02,; „ „ 3. „ .3 = 0-4 „,
4. = 015 , ; „ 4. „ \ ==03 „
5. ´. = 0-1 . ; „ „ 5. „ .5 = 0-2 „.