DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 78     <-- 78 -->        PDF

— 328 -
Breymannove i Granerove formule s druge strane leži u tome,
da Schneiderova formula već po svome sastavu neophodno
predmnijeva potpunu jednakost debljinskoga prirasta u svakoj
od zadnjih . godina, dočim kod Breymannove i Granerove
formule ta predmnjeva nije baš neophodno nužna. Unatoč
toga i Breymann i Graner preporučaju tu predmnjevu t. j .
oni svjetuju, da se za jednogodišnji debljinski prirast odnosno
za širinu jednoga goda uzme popriječni godišnji iznos zadnjih
5—10 godina.


Ovaj njihov savjet nije bez temeljitog razloga, jer se
širina jednoga goda odnosno zbiljni jednogodišnji debljinski
prirast dade izmjeriti samo uz nerazmjerno veliku neizbježivu
pogrešku u mjerenju i jer godišnji prirast uopće, a naročito
debljinski prirast, od godine do godine — i to već prema
stanju vlage u pojedinim godinama — znade često vrlo
oscilirati. Iz ova dva razloga ne može nam jednogodišnji
prirasni postotak, koji bazira na zbiljnom jednogodišnjem
debljinskom prirastu, služiti kao pouzdano mjerilo gospodarstvene
zrelosti. Takav postotak naime, sve kad bi se zbiljni
jednogodišnji prirast i dao dovoljnom točnošću izmjeriti,
mora također u manjoj ili većoj mjeri oscilirati, pa bi se
stoga nakon jedne sušne godine moglo desiti, da za postotak
prirasta dobijemo iznos, koji bi nam još posve nezrelo stablo
(sastojinu) prikazivao potpuno zrelim (zrelom).


Ti razlozi nukaju Breymanna i Granera na spomenuti
savjet. Premda ta dva razloga — i to opravdano — ne
govore uopće u prilog uporabi zbiljnog jednogodišnjeg prirasta
kod računanja prirasnog postotka, to se iz toga ipak
ne smije zaključiti, da oni opravdavaju uporabu popriječnog
godišnjeg prirasta kod izračunavanja jednogodišnjeg
prirasnog postotka. Oni zapravo samo isključuju
uporabu Schneiderove, Breymannove i Granerove formule
kod ijole točnijeg izračunavanja prirasnog postotka. Da vidimo,
zašto.


Unatoč spomenutom osciliranju godišnjeg prirasta dade