DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 71     <-- 71 -->        PDF

- 321 —
dini početne drvne mase i drvne mase na koncu (n—2) .
godine, dakle iz razmjera


M—m .
M-m (m+ n~(n-2)J+m


—-:-2 = />:100.


Sve ove formule idu za tim, da se čim lakše i točnije
pronađe popriječni perijodični postotak prirasta. Naprotiv
ide uvodno spomenuta B auro va formula


M—m


p = .. , , > , - 100


´ M(n—1) + m
za izračunavanjem tekućeg prošlogodišnjeg prirasta u
postotcima uz predmnjevu, da se nalazimo baš na koncu
perijode i da je godišnji prirast unutar perijode konstantan.


Kako predmnjeva o konstantnosti godišnjeg prirasta
unutar perijode samo iznimno može odgovarati zbiljnim
odnošajima prirasta, to dakako i ova formula može samo
iznimno dati dobre rezultate. Inače su njezini rezultati većinom
znatno lošiji, nego rezultati spomenutih približnih formula za
popriječni perijodični postotak prirasta. U nazočnom
primjeru daje nam ona za svih pet slučajeva p — 5-26 ili sa
pet decimala 526316. Ona tu paše samo za treći slučaj,
inače daje ili znatno previsoki ili znatno preniski rezultat,
a to biva baš zato, jer ona ni malo ne vodi računa o
tečaju prirašćivanja unutar perijode.


No dok smo kod popriječnog perijodičnog postotka
vidjeli, da tečaj rastenja unutar perijode ne vrši na visinu
postotka znatnog upliva, to nam skrižaljka na strani


308. jasno pokazuje, da tečaj prirašćivanja na visinu tekućeg
godišnjeg postotka ima razmjerno vrlo velik upliv, a naročito
ako se radi o.prirasnom postotku prve ili zadnje godine
u perijodi.
Profesor F.W.Schneider u Eberswaldeu objelodanio
je u šumarsko-lovačkom kalendaru za Prusku godine 1853.
(str. 80. i dalje) jednu formulu za postotak plošno g (temeljničkog)
prirasta na povoljnom popriječnom prerezu, a