DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 70     <-- 70 -->        PDF

320 —


M—m


na koncu L godine iz jednadžbe —j-n —. ._. = i ...


n


Dakle se u polovici perijode (t. j . na koncu -s- godine)


mora postotak prirasta točno dobiti iz jednadžbe:


M— m
"~ — = P


-m ´ 100
m


(f-0^


otkud proizlazi
M—m
n


100


M—m M—m


m + o— -~7.


z n
M—m


/7


100


2mn + (M—m)n — (M--m) 2
2n
2 (M—m)


100


2mn + Mn - mn - 2M -r2m
M~m


200


Mn - 2M + mn + 2m
M~m


200.
M (n—2) + m (n+2)


Po ovoj formuli dobit ćemo za p u svih pet slučajeva
iznos 7-143 ili sa 5 decimala 7-14285. Ona se dakle najviše
približuje Leibnitzovoj formuli, te daje uvijek jedva samo
nešto niži rezultat od ove potonje.


Kao što se Kunzeova formula dobije, ako se popriječni
perijodični prirast stavi u odnošaj naprama aritmetičkoj sredini
početne drvne mase i drvne mase na koncu (n—1).
godine, tako se ova formula mora dobiti, stavimo li popriječni
perijodični prirast u odnošaj naprama aritmetičkoj sre