DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 257 —


prije prodaje dotično imov. općina kroz taj prostrani kompleks
šuma nije izgradila ni jednog kim. ceste ili željeznice
do bliže željezničke postaje. Sve se prepušta šumskom
trgovcu, da on savlađuje najveće poteškoće oko izgradnje
puteva, ekspropriacije zemljišta za izgradnju prometila, te
uzdržavanja stalnih šumskih radnika. A mi šumari skrštenih
ruku kao pozorišni statiste promatamo i gledamo svojim
živim očima, kako sve moguće poteškoće trgovac savladjuje,
te uzprkos svega toga vuče znatnu materijalnu korist, a naš
mali čovjek pri tom slabo prolazi, jer za svoju fizičku snagu
dobiva malu naplatu.


U uzgoju naših šuma, te pošumljenju golijetih i krša
ne kročimo uporedo s drugim narodima. U četinjavim šumama
od davnine posvuda vlada prebornasječa, u kojima
bi sudeći po konfiguraciji terena i geološkom sastavu tla na
mnogim prostranim površinama mogla se voditi oplodna,
ako ne i gola (čista) sječa uz umjetno pošumljenje s omorikom,
koja se ubraja među najrentabilnije vrsti drva. Preborna
šuma ne udovoljuje više gospodarskim zahtjevima
racionalno uređene šume. Šumsko-uzgojni ideal, koji u prebornoj
šumi vidimo, rasplinjuje se u onom času, ako ga
promatramo kroz staklo financijalnog uspjeha. Veliki pobornik
i zaštitnik preborne šume Gayer veli za prebornu
šumu, da „ona više ne udovoljuje većim zahtjevima, koji
se danas u mnogim krajevima na šumu kao gospodarski
objekat stavljaju."


U našim prebornim šumama vade se redovno stabla
iznad 50 cm. debljine kao i sva oštećena stabla, a statičkim
računom i istraživanjima je dokazano, da daske izrezane
iz jelovih i smrekovih trupaca od 36 i više cm., nijesu
ništa vrijednije od onih dasaka, koje se izrežu iz trupaca
od 30—36 cm. debljine. Smrekova i jelova stabla od 120 g.
ne daju više prima robe od 80—90 god. starih stabala,
koje se doba smatra financijalnom ophodnjom, za ove vrsti
drva. Preborna je šuma najnerentabjlniji oblik šumskog