DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 69     <-- 69 -->        PDF

319 —


tati vrlo često i viši od korektnog iznosa. Uslijed toga su
oni u svom odnosu naprama korektnom iznosu vrlo nestalni,
što se svakako naprama Presslerovoj i Kunzeovoj formuli
mora označiti kao mana. Osim toga Merkerova formula
zahtijeva već po svome sastavu više računskih operacija,
nego prve dvije formule, tako da je uporaba njezina redovito
s većim potroškom vremena skopčana, nego uporaba
Presslerove i Kunzeove formule. U našem primjeru daje
Merkerova formula u svih pet slučajeva p == 7-500.


Za one, koji ne vole popriječni godišnji postotak računati
po Leibnitzovoj formuli, a žele unatoč toga dobiti čim
točnije rezultate, izvesti ću ovdje jednu formulu, koja je
Kunzeovoj formuli vanredno slična, ali daje od nje znatno
točnije rezultate, a s druge strane nema onih mana, koje
terete Merkerovu formulu. Ta nova formula bazira također
na jednakosti godišnjeg prirasta unutar perijode. Pod tim
uvjetom mora se postotak prirasta na koncu svake godine
unutar perijode posve točno dobiti iz slijedećih jednadžba:


M—m .


na koncu 1. godine iz jednadžbe


m 100
M—m
n ..
» » » ; M—m 100
m+ nM—m
n Ps
» » » , o/77+2M—
m
n 100
M—,n
i> » 4. » » a
n
777+3. ^-m
A
100


M^m


n ...
M—m


..
m4-l(n—l) 100


n