DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 317 —


Popriječni godišnji postotak dotične perijode (ps) dobit
će se prema tome ovako :


Ps 5 V m0 ´ mx ". m2 .. ´ m4 / 5
ili općenito uzeto :
7 zi"´/Zi zn.i zn \ 100


. \m0 m, mn.2 mn.J n
Stavimo li zx = z2 — "" = zn., = zn = z, dobit ćemo
/1 1 1 1 1 \ 100


r \m0 rrii m., mn.2 mn.j/ n


Iz toga vidimo, da u kamato-kamatnoj formuli za popriječni
godišnji postotak stanovite perijode ne smije načelno
ni u kakovoj formi doći u obzir drvna masa na koncu
zadnje godine u perijodi, hoćemo li, da ta formula bude
matematski posve točna. Izuzet je samo slučaj, gdje tekući
godišnji prirast odn. dimenzjja, na koju se dotični prirast
odnosi, raste po zakonima geometričke progresije, gdje su
dakle tekući godišnji postotci dotične perijode jednaki, pak
između njih i popriječnog godišnjeg postotka nema razlike.
Inače ne može takova formula biti matematski točna, već
samo manje ili više približna.


S istoga razloga mora i Presslerova formula biti .uvijek
manje ili više približna bez obzira, da li stablo (sastojina)
raste u aritmetičkoj progresiji ili ne. Isto se tiče i uvodno
spomenute Schubertove formule, koja također nije ništa
drugo, već samo jedna približna formula kamato-kamatnog
računa, ali još s tom manom, da se kod nje mora mjeriti i
drvna masa u polovici n - godišnje perijode.


Temeljna načela postotnog i kamato-kamatnog računa
kose se dakle sa temeljnim načelima integralnog računa.
Prihvatimo li stoga ona prva načela (a svi autori prihvaćaju
ih jednoglasno), to moramo kod izvađanja formule za postotak
prirasta isključiti integralni račun.


Za Kunzeovu formulu rekao sam već, da je vrlo slična
Presslerovoj. I ona bazira na rastenju drvne mase po zako