DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 65     <-- 65 -->        PDF

S računske t. j . formalne strane ne može se ovoj metodi
baš ništa prigovoriti, ali zato sa stvarnog gledišta prigovori
ovu metodu istraživanja vrlo terete. Oni jednostavno isključuju
ovdje svaku uporabu diferencijalnog i integralnog računa
i to iz ovih razloga:


Teorija diferencijalnog računa smatra prirastom neizmjerno
malenu diferenciju (dm) drvnih masa i to jedne na
koncu i jedne na početku neizmjerno kratkog vremenskog
odsječka (dt). S teoretske strane to je posve ispravno, ali
mi znamo, da je tako izražen prirast pojam, koji se samo
dade zamisliti, nipošto pak realnim brojkama fiksirati, a kamo
li još izmjeriti.


Na stram 309. spomenuo sam, da se jednogodišnj
prirast radi svoga neznatnog iznosa i nerazmjerno velikih
neizbježivih pogrešaka u mjerenju ne bi ni izdaleka dao
dovoljnom točnošću ustanoviti, a kako istom mora ova poteškoća
teretiti neizmjerno maleni dio (dm) jednogodišnjeg
prirasta. Tekući jednogodišnji prirast stabla najmanja je makroskopska
jedinica drvne mase, jer je on jedna organska
cjelina, čija tvorba od početka vegetacije sve do svršetka
njezinog neprestano traje, tako da se pojedini dijelovi u
jednoj godini proizvedene drvne mase izuzevši nebitnu
razliku između deblovine, krošnjevine i panjevine -- ne mogu
jedan od drugoga razlučiti i dalje dijeliti. Stoga je tekući
jednogodišnji prirast najmanja količina prirasta, koja u šumarstvu
uopće može u obzir doći, pak je i diferencijalna
teorija prirasta prisiljena, da s njime kao s takovim računa,
jer je pak dm prirast, koji odgovara neizmjerne kratkom
dijelu jedne godine (dt), to jednogodišnji tekući prirast ne
može dakako po teoriji diferencijalnog računa biti ništa


, . dm


drugo vec ...


b izraz


dt


S računske strane ne može se ovome izrazu ništa prigovoriti,
ali ja sam spomenuo, da se izraz dm ne da uopće
nikakovim realnim brojkama fiksirati. A kad bi to i bilo