DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 312 formulu
smatra formulom jednostavnog kamatnog računa, te


da se o odnošaju prirasta naprama kamato-kamatnom računu


na poznati način izjavi.


Nama danas pak dovoljno je samo pomisliti, da Press


lerova formula k početnoj drvnoj masi pribija ~ = godišnji


prirast i da tek tako povećanu drvnu masu stavlja u odnošaj
.... . , M—m , ,


naprama poprijecnom godišnjem prirastu , pak ćemo


se već na temelju toga odmah uvjeriti, da ona nije ništa
drugo, već jedna približna formula kamato-kamatnog računa


— tim više, jer znamo također, da i kamato-kamatni račun
dopušta
jednakost godišnjeg prirasta unutar perijode.
Ovu značajku Presslerove formule otkrio je u ostalom


— doduše na posve drugi način - već prof. dr. Baule1.
U svih pet naših slučajeva iznosi postotak po Presslerovoj
formuli 6-667%. Rezultat je dakle uvijek prenizak, što
su već Kunze i Baule matematski dokazali.


Dru


Schubertu mora se dakle priznati, da. posve jasno
i strogo luči Presslerovu formulu od jednostavnog kamatnog
računa, ali s druge strane zapada i on — kao i Schiffel —
.u veliku bludnju time, što Presslerovoj formuli u slučaju
jednakosti godišnjeg prirasta pripisuje svojstvo posvemašnje
točnosti, dočim smo mi iz navedenog primjera vidjeli, da
ona i kod jednakog godišnjeg prirasta unutar perijode daje
naprama pravom poprijecnom godišnjem postoku od 7-1.88
prenizak rezultat.


Sto je uzrok ovoj zabludi? Bez sumnje metoda istraživanja,
na kojoj se njegovi izvodi temelje : on je naime odabrao
u tu svrhu diferencijalni i integralni račun. Da neispravnost
njegovih izvoda uzmognem čim jasnije pnkazaii,
moram se donekle poslužiti njegovim vlastitim prikazivanjem.


Označimo li sa m drvnu masu stabla (sastojine) u starosti
t, onda je m funkcija faktora t, a dm (diferencijal m)


1 „Vom Zuwachsprozent",Forstwissenschaft iches Centralblatt 1906., str. 85-88.