DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 61     <-- 61 -->        PDF

- 311 —
eentima prvobitne drvne mase t. j. drvne mase u početku
odnosnog razdoblja."


Ako dakle jednostavn i kamatni račun označuje postotkom
onaj prirast, koji je izražen u procentima prvobitne
drvne mase, onda račun, koji izračunava popriječni
godišnji prirast perijode u procentima tekuće drvne mase,
mora biti nešto drugo; a što je to nešto drugo,, svakom je
čitaocu iz dosadanjih mojih izvoda jasno.


Dr. Schubert ne spominje doduše kamato-kamatnoga
računa ni jednom jedinom riječi, ali da on unatoč toga odobrava
pribijanje svakogodišnjeg prirasta k drvnoj masi na
početku dotične godine i time se nesvjesno stavlja na stanovište
kamato-kamatnoga računa, jasno se vidi iz njegova
navoda na str. 473. spomenute rasprave, gdje veli:


»Postotak prirasta p neće uopće biti konstantan, već će
se tečajem vremena mijenjati. Uzmimo n. pr., da jednakim


odsječcima vremena odgovara jednaki prirast, to će ,,


(tekući godišnji prirast) u jednadžbi p = — ., biti


nepromjenljiva veličina, a kako drvna masa m iz godine
u godinu neprestano raste, to će postotak pri-,
rasta tečajem godina sve više padati."


Okolnost, da on kamato-kamatnog računa nijednom
riječi ne spominje, posve je napokon shvatljiva, jer i on
poput ostalih autora smatra kamato-kamatnim računom samo
obični kamato-kamatni račun, koji se odrazuje u Leibnitzovoj
formuli.


Ova okolnost kao i okolnost, da Presslerova formula


, ,. M + m Mm


bazira koh na razmjeru ~ ´ =100: p toli i na


. , / M—m\/J , ,


jednakosti godišnjega prirasta unutar perijode I /(dakle


na rastenju drvne mase po zakonima aritmetičke progresije),


dovela je prof. Schwappacha k zabludi, da i Presslerova