DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 556 —


ingerencija državne vlasti u individualno vlasništvo pojedinca,
u njegov posjed. Mnogi drže, da će potrebe neposredne
budućnosti tražiti, da se taj princip i nadalje
zadrži.


U svim šumama domovine naše mora se poslije rata
što više drva uzgojiti, te zemljišta, koja danas ne služe u
nikakovu gospodarsku svrhu, imaju se bez obzira na vlasnika
što prije posumiti. Zemlja u svojim rasadnicima ima
potrebne biljke uzgojiti i narodu badava dijeliti.


Ja ću nastojati, da osvijetlim neka pitanja šumskotehničke
i ekonomičke prirode, odnosno rentabiliteta,
te organizacije šumskog gospodarstva.
Kod svakog pojedinog pitanja moramo se pitati : kakove
su prilike bile prije rata, kakove promjene rat je proizveo,
kakove zadaće ima šumsko gospodarstvo poslije rata riješiti
odnosno kakovim ciljevima ono mora težiti ?


Što se tiče šuiusko-tehničkih pitanja, moramo reći, da
u gospodarstvu sa šumama domovine naše prije rata nije
bilo velike razlike između uprave sa šumama raznih kategorija
vlasništva. Svagdje je šumska uprava birokratski
uređena i za to je dosta skupa, o čemu će kasnije biti
više govora.


Činjenica je, da novije tečevine šumske nauke i izumi
na šumsko-tehničkom polju nijesu u šumskom gospodarstvu
domovine naše prije rata našla dovoljnog uvaženja i uporabe.
Gospodarenje se posvuda vodi šablonski i šematički po
nekoj tradiciji bez dovoljne elastičnosti i gipkosti prilagođivanja
novijim životnim prilikama na gospodarskom i industrijskom
polju. Imovne općine obavljaju prodaje svojih
šuma danas na isti način kao i prije 40 godina, kada su
osnovane i ako su se prilike danas spram onih prije iz
temelja promjenile. Tako je n. pr. ogulinska imovna općina
neposredno prije rata iznesla na prodaju veliku površinu
svojih šuma sa znatnom drvnom masom više od 100.000 m3,
koju će trgovac moći jedva kroz 20 godina izraditi, a da