DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 309 svake
od n godina u perijodi odnosno morali bismo ustanoviti
početnu drvnu masu i tekući prirast svake godine
unutar perijode. Ove se operacije radi neznatnosti godišnjeg
prirasta s jedne i nerazmjerno velikih neizbježivih pogrešaka
u mjerenju toga prirasta s druge strane ne bi ni izdaleka
dale dovoljnom točnošću izvesti, a k tome bi one bile vanredno
mučne i dugotrajne. Neprispodobivo lakše i točnije
dade se ustanoviti tekući perijodični prirast odn. drvna masa
na početku i na koncu perijode, a onda nam dakako za
ustanovljenje popriječnog perijodičnog postotka ne preostaje
drugo, već uporaba Leibnitzove formule


P=IOO(7M-IY


77
77772


\7 ´


No ova formula može nam samo iznimno dati matematski
točan rezultat. Inače ispadne njezin rezultat uvijek
nešto prenizak (u svih 5 slučajeva 7-177%), a ta negativna
diferencija između njezinog rezultata i pravog srednjeg postotka
mora, kako vidimo, biti tim veća, čim se više tečaj
rastenja unutar perijode udaljuje od rastenja po geometričkoj
progresiji, jer se u tom slučaju i pojedini godišnji postotci
sve više udaljuju od popriječnog perijodičnog postotka, a
ovaj opet od konstantnog postotka Leibnitzove formule.


Međutim kako vidimo — ova je diferencija između


Leibnitzove formule 1 formule p ^= vrlo


neznatna, a kod još znatno nižih postotnih iznosa, koji su
u približno zrelim sastojinama običajni, ova je diferencija
skoro posve neprimjetljiva. Dakle je — praktički uzeto —
upliv, što ga tečaj rastenja na visinu popriječnog godišnjeg
prirasnog postotka vrši, vrlo neznatan, te se kod 10-godišnjih
i kraćih perijoda uopće ne mora u obzir uzeti. Pogotovo bi
bilo apsurdno i vrlo pogrešno, kad bismo baš samo s obzirom
na prigodni tečaj rastenja htjeli kod izračunavanja
popriječnog perijodičnog prirasnog postotka uzeti u pomoć