DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 306 —


ne leži toliko u padanju godišnjeg prirasta, koliko u razmjerno
jačem rastenju drvne mase t. j . oni priznaju da se
početkom svake naredne godine prošlogodišnji prirast ima
pribrojiti k drvnoj masi na početku prošle godine, te da se
tekući prirast naredne godine ima kod izračunavanja prirasnog
postotka stavljati uvijek samo u odnošaj naprama
ovako ustanovljenoj početnoj drvnoj masi dotične godine.


Načela kamato-kamatnog računa i nehotice se dakle
općenito priznaju, a zabacuju se djelomično samo obzirom
na prigodni tečaj stabalnog (sastojinskog) rastenja.


No okolnost, da drvna masa kadšto raste po zakonima
aritmetičke progresije, ne govori isključivo u prilog jednostavnom
kamatnom računu, jer smo vidjeli, da i kamatokamatni
račun dopušta rastenje glavnice po zakonima arit


metičke progresije .,. 10 0 n0\ i + .. / .. - ..,^1 100;


Ih


, samo onda godišnji postotak po stal100/


(*-&) 100


nom zakonu neprestano pada. Naravno da ćemo u ovom
slučaju pravi iznos za popriječni godišnji postotak stanovite
perijode dobiti aritmetičkom sredinom svih tih nejednakih
godišnjih postotaka. Na tu pomisao prvi je, kako već znamo,
nadošao dvorski savjetnik Schiffel, pa ću se ja ovdje kod
daljnjih izvoda djelomice poslužiti i njegovim primjerom.


Uzmimo, da je jedno stablo u 15. godini života postiglo
visinu od 5 m, a u 25. godini visinu od 10 m. Tečaj rastenja
u visinu nije nam poznat, pak ćemo stoga između
ovih dviju visinskih granica uzeti pet slučajeva rastenja i to
2 slučaja ubrzanog rastenja, zatim jedan slučaj jednoličnog
rastenja i 2 slučaja zakašnjenog rastenja. U prvom slučaju
ubrzanog rastenja godišnji se visinski prirast neprestano
povećava, ali ne po zakonima geometričke progresije, već
s početka polaganije, a poslije brže. U drugom slučaju ubrzanog
rastenja povećava se koli godišnji visinski prirast toli
i sama visina stabla približno po zakonima geometričke