DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 305 —


upliva. Ako smo početnom dijelu drvnog kapitala, da
uopće omogućimo upotrebu kamatnoga računa, prisiljeni
dati produktivna svojstva, zašto ne bismo smjeli ta svojstva
dati i naknadno pridošlom dijelu toga kapitala, kad se
on od onoga prvoga dijela baš ni u čemu ne razlikuje, a
s druge strane uvijek sačinjava s njime jednu organsku cjelinu.


Ne samo da bismo mi to smjeli, već mi to, ako i nesvjesno,
faktično i činimo. Svi autori naime, koji su imali
prilike pobliže se o tome izjaviti, suglasni su u nazoru, da
se kod ponovne uporabe običnog postotnog računa na tekući
prirast nekolicine uzastopce slijedećih godina ima jednogodišnji
prirast svake godine staviti u odnošaj naprama drvnoj
masi na početku dotične godine. A izjavljujući se tako,
oni nesvjesno odobravaju pribijanje svakogodišnjeg prirasta
k drvnoj masi na početku dotične godine, te ga posve identificiraju
s tom drvnom masom t.´j. oni i njemu pridaju
svojstva produktivnog kapitala, a time se nesvjesno stavljaju
na stanovište kamato-kamatnog računa.


Oni pak autori, koji se o tome nijesu pobliže izjavili,
govore o neprestanom padanju prirasnog postotka tečajem
stabalnog (sastojinskog) života. Priznavajući ovo oni se također
— ma i nesvjesno stavljaju na stanovište kamatokamatnog
računa. Postotak naime, kako se iz izraza p =


z .


= —´. 100 dovoljno razabire, može padati s dva razloga: ili
radi padanja prirasta ili radi rastenja drvne mase. S prvog
razloga mora postotak bezuvjetno padati bez obzira na to,
šta se događa sa drvnom masom. S drugoga razloga pak
padat će postotak bezuvjetno samo onda, ako godišnji prirast
pada ili ako je on konstantan. Raste li godišnji prirast, to
će godišnji postotak padati samo onda, ako drvna masa
razmjerno jače raste, nego godišnji prirast.


Kad dakle svi autori vele, da postotak prirasta tečajem
stabalnog (sastojinskog) života neprestano pada, onda oni
sami manje ili više izričito priznaju, da razlog tome padanju


i