DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 303 izniknuća
stabla odnosno sastojine) uopće još ni ne postoji,
već se kapitalom ima smatrati tlo. Na njemu nakuplja se
drvo isto tako, kao što se jednostavni kamati prikupljaju uz
novčanu glavnicu."


..... dakle smatra drvnu masu sastojine makar u kojoj
starosti njezinoj samo nakupljenim i još nepodignutim kamatima
zemljišnog kapitala. Ovaj ispravni Heyerov nazor ponukao
je Borggrevea na poznatu već tvrdnju, da veličina
prirasta makar u kojoj starosti sastojine ne može stajati ni
u kakovom direktnom odnošaju ovisnosti naprama drvnom
kapitalu, koji je u stablu odnosno sastojini nakupljen, i na,
poznato već perhoresciranje svakoga kamatnoga, a naročito
kamato-kamatnog računa. Drvni kapital naime predstavlja
zbroj svih´ do stanovite godine nakupljenih godišnjih prirasta,
te je sam neproduktivan t. j . nesposoban za proizvađanje
prirasta, koji nastaje, kako nas fizijologija uči, samo asimilacijom
ugljične kiseline i vode u lišću, te istodobnim rastenjem
i diobom meristematskih (kambijalnih) stanica ispod
kore .kao posljedicom asimilacije.


Produktivnim kapitalom imalo bi se dakie zapravo smatrati
samo zemljište, koje lišću u svrhu asimilacije posredstvom
korijenja i provodnih cijevi u drvu prepušta podzemnu
vodu i u njoj rastopljene anorganske tvari.


No obzirom na to ne bi se u formulu jednostavnog
kamatnog računa, koja je prema Heveru kod izračunavanja
prirasnog postotka jedino dopustiva, smjela kao početni kapital
uvrstiti drvna masa na početku stanovite perijode, već
bi se u nju smio uvrstiti samo zemljišni kapital. Budući pak
da tlo nije istovrsni kapital sa drvnom masom, pak se takovim
ne može niti načiniti, to ovakav račun ne bi bio
uopće izvediv, jer je kod svakoga računa najprije potrebno,
da se neistovrsne veličine svedu na istovrsne iznose.


Prema tome moraju se ove teorije ...... i Borggrevea,
premda su inače djelomice ispravne, označiti posve neuporabivima.