DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 255 —


i^gieda to mnogima malo čudno, nu ipak jest tako. Gospodarsku
i financijalnu snagu naroda našega napele su ratne
prilike do krajnih granica. Ako iz vida ispustimo eventualne
političke i kulturne posljedice rata, pred našim očima
posve vidljivo izlazi gospodaski problem kao
najvažniji. Sto prije trebat će uzdrmano kućanstvo naroda
našega uspostaviti, izgubljeno naknaditi, ranjeno izliječiti,
a nemoćno zaštititi. U neposredno predstojećim prilikama
našeg narodnog života, stajat će gospodarska pitanja
na prvom mjestu ; o valjanom riješenju šumsko-gospodarskih
pitanja ovisit će život i napredak naroda našega poslije
rata u velikoj mjeri, jasno je, da će samo onaj narod, koji
osim vojničkog boja i gospodarsku krizu zdravo predje,
izvojevati konačnu pobjedu.


Naša domovina je agrikulturna zemlja, a više od trećine
površine domovine naše namjenjena je šumskoj proizvodnji,
te veliki dio naše gospodarske snage ovisi o šumskom
gospodarstvu i njegovim valjanim tehničkim uredbama.


Po shvaćanju priznatih stručnjaka na polju državnog
gospodarstva, sva se zemlja jednog naroda i ako je većim
dijelom individualno vlasništvo, smatra zajedničkim narodnim
kapitalom, na kojega uzdržavanju i dobrom upravljanju
imade interesa cijeli narod i država. Ovu naučnu zasadu
ističem u početku, da opravdam svoje mišljenje, koje ću
kasnije na konkretnom primjeru razložiti, da vrhovna šumska
uprava s većom energijom vodi intenzivniji nadzor nad privatnim
šumama domovine naše, kojih površina, iznosi oko
30% svih šuma u zemlji, nego što je dosada bio običaj.
Intenzivniji nadzor tim je više opravdan, jer su ratne prilike
izazvale mnoge odredbe i uredbe, kojima se postavlja kao
dužnost gospodara, da cijelo svoje tlo obradi i prihod njegov
stavi u službu cjeline. Ovim nije doduše postavljen nov
dosada nepoznat princip, nego je samo jače naglašeno shvaćanje,
da cjelina ima interesa na produktivnoj snazi i sposobnosti
pojedinca, te je prema tomu dopuštena izvjesna