DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 47     <-- 47 -->        PDF

- 297 —
rastenje dade grafički prikazati pravcem, koji izlazeći iz
točke K0 na ordinatnoj osi stoji naprama apscisnoj osi pod
šiljastim kutem.


Kod jednostavnog kamatnog računa ne mogu se godišnji


kamati (t. j . izraz — ´ ) ni pomisliti drugačijima, nego


li doista jesu t. j . oni su tečajem cijele n = godišnje perijode
konstantni, pa stoga mora i godišnji postotak tečajem cijele
perijode biti konstantan. Promijeni li se postotak, to za ra


čunanje mora nastupiti nova perijoda,
la JS
ali u toj novoj perijodi
mora promijenjeni izraz biti opet kroz svih
n godina jednak.


No i kod postotnog računa nije isključeno rastenje
stanovitog početnog iznosa preko roka od jedne godine
(naime sve do konca stanovite perijode), samo se ovaj račun
onda ne rabi u novčarskom prometu, već gotovo isključivo
u slučajevima, kad se ima prikazati ukupni relativni (postotni)
porast stanovite veličine od početnog na konačni
iznos, a to biva u statistici.


Mogućnost odn. potreba njegove uporabe nije dakako
niti kod rastenja novčanih glavnica posve isključena. Ako
je n. pr. netko uzajmio 1000 K, a nakon 10 godina bez
ikakove prethodne pogodbe o visini godišnjih kamata povratio
1500 K, onda je moguće samo još pitanje, za koliki
je ukupni iznos relativno porasla glavnica u roku od 10
godina, a na to pitanje daje nam odgovor samo postotni račun.


Kod uporabe postotnog računa za ustanovljenje relativnog
porasta stanovite oline u roku od n godina ne mogu se
godišnji iznosi prirasta nikako ustanoviti, a prema tome
ne može se niti tečaj rastenja početnog iznosa unutar n =
godišnje perijode nikako prikazati, jer taj račun poznaje
samo početnu i konačnu veličinu objekta, a ne poznaje pojedinih
stadija njezinog perijodičnog rastenja.