DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 295 —


a nakon njihova podignuća t. j . na početku svake slijedeće
godine padne ona uvijek na prvobitnu svoju visinu. Stoga
se može kazati, da glavnica u ovom slučaju ostaje uvijek
jednaka. Odnošaj između nje i njezinih godišnjih kamata
dade se izraziti razmjerom


k: (K — k) = 100 : p,
gdje k naznačuje kapital na početku, K kapital na koncu
godine, a p postotak ukamaćivanja. Račun, koji na tome
razmjeru bazira, zove se postotni račun. On nam daje
odgovor na pitanje, koliki godišnji kamati kapitala 100 odgovaraju
godišnjim kamatima stanovitog kapitala k, te se i
inače rabi svagdje, gdje se hoće ustanoviti relativni porast
stanovite oline bez obzira na vrijeme, u kojem je taj porast
uslijedio. Iz navedenog razmjera slijedi
K — k = k-ToQ,


a otud K=k + k-^Q = k (l + -^)


Već prema tome, da li je iznos K — k = k´ -.™ stalan ili


svake godine drugačiji, bit će i p stalan ili svake godine
promjenljiv i obratno:


No kamati mogu tečajem povoljno dugačkog razdoblja
(od n godina) ostati i nepodignuti, pak se kroz cijelo to
razdoblje neprestano prikupljaju uz glavnicu ne imajući sami
nikakove kamatonosne moći. Glavnica dakle i u ovom slučaju
raste i.izvan roka od jedne godine i to sve do konca
n — godišnjeg razdoblja, ali kamatonosnu (produktivnu) moć
ima samo prvobitni (početni) iznos glavnice. Ostali pak
iznos glavnice, koji predstavlja zbroj svih dospjelih kamata,
ostaje sve do svoga podignuća neproduktivan ili — kako
bi naš Kozarac rekao — mrtav. U ovom slučaju ostaje
dakle produktivni dio glavnice uvijek jednak, što je u
stvari isto, kao da glavnica uopće ostaje uvijek jednaka, jer
se i onako kod izračunavanja godišnjeg postotka moraju