DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 294 —


deich i Guttenberg, te dvorski savjetnik Schiffel prigodom
izračunavanja popriječnog godišnjeg postotka za perijodični
prirast odlučno propagiraju samo uporabu kamato-kamatnog
računa, dočim su opet profesori Schwappach, Muller i Borggreve
manje više odlučno zauzeti za uporabu jednostavnog
kamatnog računa a posve odlučno zabacuju uporabu kamato-
kamatnog računa, jer da ona ne stoji u skladu sa načinom
(tečajem) stabalnog i sastojinskog prirašćivanja. Profesor
Stoetzer pak obzirom na spomenuti tečaj prirašćivanja
zagovara kompromis između ta dva oprečna stanovišta. Kako
vidimo, glavni interes u ovome prijeporu vrti se oko pitanja,
da li se kod izračunavanja spomenutog postotka ima uzeti
obzir na tečaj stabalnog (sastojinskog) rastenja ili ne, te da
li se kod toga računanja ima upotrijebiti jednostavni kamatni
ili kamato-kamatni račun.


Da u taj problem uzmognemo čim bolje proniknuti,
potrebno je, da se najprije potanje zabavimo temeljnim načelima
jednostavnog i dvostrukog ukamaćivanja, te jednostavnog
kamatnog i kamato-kamatnog računa. Pri tom ćemo
u smislu Judeichovog zahtjeva poći sa stanovišta godišnjeg
ukamaćivanja, jer to već sama narav prirasta odlučno zahtijeva.


Ukamaćivanje glavnice može biti ili jednostavno ili dvostruko.
Ono je jednostavno, ako samo glavnica nosi kamate,
a kamatima samim manjka kamatonosna moć, dočim je ono
dvostruko, ako osim glavnice djeluju kamatonosno i kamati
sami i to od dana svoga dospjetka (u našem slučaju od
početka svake godine). Tim se danom oni uvijek pribijaju
glavnici, tako da ova iz godine u godinu neprestano raste
i to ne samo vlastitim kamatonosnim uplivom, već i kamatonosnim
uplivom svih dospjelih kamata.


Kod jednostavnog ukamaćivanja moraju se
opet razlikovati dva slučaja. Kamati naime mogu se na izmaku
svake godine podići i potrošiti, pak u tom slučaju
raste glavnica samo od početka do konca godine. Koncem
godine naraste ona za iznos svojih jednogodišnjih kamata,